ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ร่วมชี้แจงหลักเกณฑ์ ข้อเสนอการลงทุน พร้อมดูงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย (27 พ.ค. 2559)
สศช. ผลักดันการพัฒนาเกาะทั่วประเทศอย่างยั่งยืน  มุ่งสู่การเป็น “เกาะท่องเที่ยวที่มีชีวิตแห่งเอเชีย" (27 พ.ค. 2559)
เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์การประกวดภาพวาด “ประเทศไทยในฝัน” และแผนฯ 12 ทางโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ (27 พ.ค. 2559)
รายงานการศึกษาโครงการสำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะทั่วประเทศใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว  (27 พ.ค. 2559)
พิจารณาการสนับสนุนทุนวิจัยและแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนภายใต้แผนฯ 12 (25 พ.ค. 2559)
การประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาทางและแหล่งน้ำสาธารณะในที่ราชพัสดุแปลงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด (24 พ.ค. 2559)
เลขาธิการ สศช. หารือผู้แทนองค์การยูนิเซฟประจำประเทศไทย (24 พ.ค. 2559)
เลขาธิการ สศช. ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (18 พ.ค. 2559)
สศช. ร่วมกับ UNFPA เปิดตัวรายงานสถานการณ์ประชากรไทย พ.ศ. 2558 (18 พ.ค. 2559)
สภาพัฒน์ชวนนักเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศร่วมประกวดวาดภาพระบายสี “ประเทศไทยในฝัน” ผู้ชนะจะได้รับรางวัลพร้อมเกียรติบัตรจากนายกรัฐมนตรี (17 พ.ค. 2559)
เลขาธิการ สศช. แถลงข่าวตัวเลขจีดีพีไตรมาสแรกของปี 2559 และแนวโน้มปี 2559 ณ ทำเนียบรัฐบาล (17 พ.ค. 2559)
ระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคกลาง และกรุงเทพฯ ครั้งที่ 2 (16 พ.ค. 2559)
เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี 2559 และแนวโน้มปี 2559 (16 พ.ค. 2559)
สศช. พิจารณารายงานการศึกษาโครงการสำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะทั่วประเทศ (13 พ.ค. 2559)
สศช. เร่งศึกษารวบรวมผลงานวิจัยและองค์ความรู้การแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มจากเฮมพ์ หรือกัญชง (12 พ.ค. 2559)
ชาวอีสานร่วมระดมความเห็นต่อร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (11 พ.ค. 2559)
คณะผู้บริหาร สศช. เข้าร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันฉัตรมงคล (5 พ.ค. 2559)
สศช. ร่วมหารือภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกปี 2559 และแนวโน้มปี 2559 (4 พ.ค. 2559)
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับประเทศ่ ทบทวนยุทธศาสตร์ความร่วมมือภายใต้แผนงาน IMT-GT (4 พ.ค. 2559)
สศช. เตรียมจัดประชุมระดมความเห็นการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (4 พ.ค. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [68] 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์