ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ร่วมใจให้ความสำคัญกับแนวปฏิบัติตามนโยบาย NO GIFT POLICY (29 ธ.ค. 2564)
อ่าน 36 ครั้ง
สภาพัฒน์จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "Economic and Social Data Analysis (with RStudio) ศาสตร์แห่งข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์" (24 ธ.ค. 2564)
อ่าน 45 ครั้ง
สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ผ่านระบบออนไลน์ (23 ธ.ค. 2564)
อ่าน 28 ครั้ง
สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ (22 ธ.ค. 2564)
อ่าน 85 ครั้ง
สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ณ จังหวัดเชียงใหม่ (22 ธ.ค. 2564)
อ่าน 95 ครั้ง
สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ณ จังหวัดลำปาง (22 ธ.ค. 2564)
อ่าน 41 ครั้ง
สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ณ จังหวัดลำพูน (22 ธ.ค. 2564)
อ่าน 77 ครั้ง
เครือข่ายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลร่วมระดมความคิดเห็น ร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13  (21 ธ.ค. 2564)
อ่าน 157 ครั้ง
สศช. ร่วมหารือเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในเรื่องการเตรียมพร้อมรองรับการพัฒนาเส้นทางรถไฟ ไทย - ลาว - จีน  (21 ธ.ค. 2564)
อ่าน 36 ครั้ง
สื่อมวลชนให้ความสำคัญแนวทางการพัฒนาประเทศร่วมเสนอความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13  (20 ธ.ค. 2564)
อ่าน 140 ครั้ง
อดีตผู้บริหารสภาพัฒน์ระดมความเห็นต่อร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13   (17 ธ.ค. 2564)
อ่าน 115 ครั้ง
สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (16 ธ.ค. 2564)
อ่าน 136 ครั้ง
สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 กลุ่มหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ (16 ธ.ค. 2564)
อ่าน 142 ครั้ง
สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ณ จังหวัดเชียงราย (15 ธ.ค. 2564)
อ่าน 87 ครั้ง
สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ภาคเหนือตอนบน 2 ณ จังหวัดน่าน (15 ธ.ค. 2564)
อ่าน 78 ครั้ง
สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (15 ธ.ค. 2564)
อ่าน 73 ครั้ง
สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และตอนบน (15 ธ.ค. 2564)
อ่าน 81 ครั้ง
สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 กลุ่มนักวิชาการและสถาบันการศึกษา (14 ธ.ค. 2564)
อ่าน 69 ครั้ง
สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ณ จังหวัดพะเยา (14 ธ.ค. 2564)
อ่าน 78 ครั้ง
สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (13 ธ.ค. 2564)
อ่าน 104 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์