ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “มุมมองคนรุ่นใหม่ : แนวทางการพัฒนาประเทศภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” เปิดพื้นที่ระดมความเห็นคนรุ่นใหม่ร่วมขับเคลื่อนประเทศ (24 ก.ค. 2563)
อ่าน 5 ครั้ง
สศช. ส่งเสริมการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง นครศรีธรรมราช (24 ก.ค. 2563)
อ่าน 7 ครั้ง
สศช. จัดประชุมแนะนำโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน  ณ จังหวัดสุโขทัย (23 ก.ค. 2563)
อ่าน 0 ครั้ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีและภาคเอกชน กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง-ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 13 (21 ก.ค. 2563)
อ่าน 3 ครั้ง
สศช. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 (20 ก.ค. 2563)
อ่าน 2 ครั้ง
สศช. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน SDGs ประสาน “รัฐ-เอกชน-ประชาสังคม” ขับเคลื่อนไทยสู่ความยั่งยืน  (17 ก.ค. 2563)
อ่าน 5 ครั้ง
เลขาธิการ สศช. ปฏิเสธข่าวการเข้าร่วม ครม.ภายหลังเกษียณฯ พร้อมช่วยสนับสนุนงานอยู่เบื้องหลัง (17 ก.ค. 2563)
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ผู้บริหาร สศช. บันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (17 ก.ค. 2563)
สศช. ร่วมผลักดันค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (Thailand Corruption Perception Index) ให้สูงขึ้น ผ่านการจัดประชุม NESDC  ITA 2020 Workshop (17 ก.ค. 2563)
สศช. จัดประชุมแนะนำโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน  ณ จังหวัดลำปาง (17 ก.ค. 2563)
สภาพัฒน์ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขับเคลื่อนการทำงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง  (8 ก.ค. 2563)
สศช. จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 (30 มิ.ย. 2563)
คณะที่ปรึกษาผลกระทบฯ ย้ำภาครัฐให้ความสำคัญพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  พร้อมกำชับประชาชนรักษามาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (29 มิ.ย. 2563)
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
“สภาพัฒน์” วิเคราะห์ข้อเสนอโครงการเงินกู้ฯ 4 แสนล้านบาทรอบแรก มูลค่าแสนล้านบาท คาดจ้างงานกว่า 4 แสนราย (26 มิ.ย. 2563)
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
สศช. จัดอบรมการมองภาพอนาคต (Foresight) และการสร้างภาพอนาคต (Scenario Building)  โดยคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (23 มิ.ย. 2563)
มูลนิธิพระยาสุริยานุวัตรบริจาคอาหารแห้งใส่ตู้ปันสุขของสภาพัฒน์ (12 มิ.ย. 2563)
สศช. ประชุมหารือแนวทางการเตรียมความพร้อมจัดประชุมประจำปี 2563 (11 มิ.ย. 2563)
การเสนอโครงการเพื่อขอใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท (9 มิ.ย. 2563)
สศช. หารือร่วมผลักดัน “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการ “หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งเกษตรทฤษฎีใหม่” เป็นโครงการต้นแบบด้านการเกษตรผสมผสาน (8 มิ.ย. 2563)
สศช. Kick off โครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน (4 มิ.ย. 2563)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์