ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. ร่วมเสวนา "ถามมา - ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม"    (19 พ.ค. 2565)
อ่าน 60 ครั้ง
เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี 2565 และแนวโน้มปี 2565 (17 พ.ค. 2565)
ดาวน์โหลด 373 ครั้ง
สศช. ระดมความคิดเห็นหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาภาวะสูญเสียการเรียนรู้ (Learning Loss) (7 พ.ค. 2565)
อ่าน 77 ครั้ง
สศช. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2/2565 (6 พ.ค. 2565)
อ่าน 109 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) ครั้งที่ 1/2565 (6 พ.ค. 2565)
อ่าน 802 ครั้ง
สภาพัฒน์ร่วมถวายความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 (4 พ.ค. 2565)
อ่าน 87 ครั้ง
การติดตามและขับเคลื่อน EV ภายใต้ร่างแผนฯ 13 สู่การปฏิบัติ (30 เม.ย. 2565)
อ่าน 158 ครั้ง
สภาพัฒน์จัดอบรมหลักสูตร “การป้องกันและลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานตามระเบียบด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ” (29 เม.ย. 2565)
อ่าน 149 ครั้ง
คณะนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (27 เม.ย. 2565)
อ่าน 182 ครั้ง
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย (ด้านเศรษฐกิจ) เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (25 เม.ย. 2565)
อ่าน 85 ครั้ง
สศช. ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (19 เม.ย. 2565)
อ่าน 98 ครั้ง
สศช. จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 สืบสานประเพณีไทย (11 เม.ย. 2565)
อ่าน 167 ครั้ง
วุฒิอาสาธนาคารสมองร่วมอบรม “การใช้งานแอปพลิเคชันเฟสบุ๊กและยูทูป” ครั้งที่ 2 (5 เม.ย. 2565)
อ่าน 76 ครั้ง
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (1 เม.ย. 2565)
อ่าน 108 ครั้ง
การประชุมคณะอนุกรรมการพลังเยาวชนขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2565  (1 เม.ย. 2565)
อ่าน 62 ครั้ง
การประชุมคณะอนุกรรมการภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2565  (1 เม.ย. 2565)
อ่าน 69 ครั้ง
วุฒิอาสาธนาคารสมองเรียนรู้การซื้อของออนไลน์ ผ่าน E-marketplace ครั้งที่ 2  (30 มี.ค. 2565)
อ่าน 72 ครั้ง
สศช. ร่วมกับ มพท. และ depa จัดการอบรมหลักสูตร “การซื้อของออนไลน์ ผ่าน E-marketplace” แก่วุฒิอาสาธนาคารสมอง  (23 มี.ค. 2565)
อ่าน 76 ครั้ง
สภาพัฒน์จัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างวิทยากรการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน  (23 มี.ค. 2565)
อ่าน 129 ครั้ง
สภาพัฒน์ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลก ขับเคลื่อนการพัฒนาผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของวุฒิอาสาธนาคารสมองกับภาคีเครือข่าย (18 มี.ค. 2565)
อ่าน 240 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์