ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
สภาพัฒน์และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNICEF Thailand) เข้าร่วมประชุมหารือแผนการดำเนินงานร่วมกันระยะสองปี (พ.ศ. 2565 – 2566) (2 พ.ย. 2565)
อ่าน 155 ครั้ง
สศช. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การเตรียมพร้อมขับเคลื่อนแผนฯ 13 สู่การปฏิบัติ: หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่  ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน (28 ต.ค. 2565)
อ่าน 253 ครั้ง
สายงานสังคม สศช. หารือกับองค์กร ‘Generation’ ในการใช้โมเดลใหม่ส่งเสริมการมีงานทำในกลุ่มเยาวชนและคนทั่วไป (28 ต.ค. 2565)
อ่าน 75 ครั้ง
สภาพัฒน์ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายงานของธนาคารโลก (27 ต.ค. 2565)
อ่าน 156 ครั้ง
มูลนิธิพระยาสุริยานุวัตรร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่ม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านมูลนิธิกระจกเงา (26 ต.ค. 2565)
อ่าน 83 ครั้ง
Thailand Policy Lab ยกทัพผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมเชิงนโยบาย ร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง ภายในงานเสวนา "Policy Innovation Exchange ครั้งที่ 3" (26 ต.ค. 2565)
อ่าน 321 ครั้ง
เลขาธิการ สศช. ร่วมเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราช (23 ต.ค. 2565)
สศช. ร่วมถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช  (23 ต.ค. 2565)
อ่าน 62 ครั้ง
ผู้บริหาร สศช. ร่วมเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน  (22 ต.ค. 2565)
อ่าน 165 ครั้ง
สศช. ติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ (21 ต.ค. 2565)
อ่าน 80 ครั้ง
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) ครั้งที่ 2/2565 (21 ต.ค. 2565)
อ่าน 598 ครั้ง
สศช. ติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ (20 ต.ค. 2565)
อ่าน 74 ครั้ง
การหารือทวิภาคีเกี่ยวกับทิศทางความร่วมมือระหว่างไทยกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) และโครงการ Country Programme ระยะที่ 2 (19 ต.ค. 2565)
อ่าน 71 ครั้ง
ผู้บริหาร สศช. ร่วมเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน  (19 ต.ค. 2565)
อ่าน 93 ครั้ง
สภาพัฒน์เข้าร่วมอภิปรายเรื่อง “การประยุกต์ใช้บัญชีกระแสการโอนประชาชาติ (NTA) ในเชิงนโยบายของประเทศไทย” ภายใต้การประชุมเชิงปฏิบัติการของสำนักงานกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (19 ต.ค. 2565)
อ่าน 99 ครั้ง
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ 1/2565 (19 ต.ค. 2565)
อ่าน 234 ครั้ง
สศช. ติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ (18 ต.ค. 2565)
อ่าน 115 ครั้ง
สภาพัฒน์ร่วมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ต.ค. 2565)
อ่าน 74 ครั้ง
สศช. ติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ (12 ต.ค. 2565)
อ่าน 81 ครั้ง
ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ครั้งที่ 2/2565 (10 ต.ค. 2565)
อ่าน 344 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์