ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประธานสภาพัฒน์เป็นประธานเปิดเวทีระดมความคิดกรอบแผนฯ 13  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (1 เม.ย. 2564)
อ่าน 2 ครั้ง
สภาพัฒน์ลงพื้นที่ติดตามและถอดบทเรียนศูนย์เชี่ยวชาญการสร้างโอกาสทางสังคมเพื่อความอยู่ดีมีสุข ณ  ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส  (1 เม.ย. 2564)
อ่าน 2 ครั้ง
สภาพัฒน์ จับมือสื่อมวลชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (31 มี.ค. 2564)
สศช. จัดการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA สำหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) (31 มี.ค. 2564)
สภาพัฒน์จัดระดมความคิดเห็นต่อกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) กลุ่มภาคเอกชน (30 มี.ค. 2564)
อ่าน 6 ครั้ง
สภาพัฒน์จัดระดมความคิดกรอบแผนฯ 13 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (29 มี.ค. 2564)
สภาพัฒน์จัดระดมความคิดกรอบแผนฯ 13 ระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (29 มี.ค. 2564)
สภาพัฒน์จัดระดมความคิดกรอบแผนฯ 13 กลุ่มจังหวัดกลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (29 มี.ค. 2564)
อ่าน 7 ครั้ง
สศช. ร่วมหารือผู้ประสานงาน UN ประจำประเทศไทยเพื่อวางกรอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย (26 มี.ค. 2564)
อ่าน 2 ครั้ง
สภาพัฒน์จัดระดมความคิดเห็นหน่วยงานภาครัฐ ต่อกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (24 มี.ค. 2564)
อ่าน 2 ครั้ง
สศช. เร่งระดมความคิดกรอบแผนฯ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (19 มี.ค. 2564)
อ่าน 3 ครั้ง
สภาพัฒน์จัดระดมความคิดกรอบแผนฯ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (18 มี.ค. 2564)
อ่าน 6 ครั้ง
สภาพัฒน์เดินหน้าจัดระดมความคิดกรอบแผนฯ 13 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (18 มี.ค. 2564)
อ่าน 3 ครั้ง
สภาพัฒน์จัดระดมความคิดกรอบแผนฯ 13 กลุ่มจังหวัดกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน (15 มี.ค. 2564)
อ่าน 14 ครั้ง
สภาพัฒน์จัดระดมความคิดกรอบแผนฯ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (12 มี.ค. 2564)
อ่าน 3 ครั้ง
เลขาธิการ สศช. ร่วมเป็นวิทยากร สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางดำเนินงานในอนาคตสำหรับนายก อบจ. ณ สถาบันพระปกเกล้า (12 มี.ค. 2564)
สภาพัฒน์ระดมความคิดกรอบแผนฯ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (12 มี.ค. 2564)
อ่าน 1 ครั้ง
ผู้แทนจาก UNICEF และ UNFPA เข้าพบเลขาธิการ สศช. (10 มี.ค. 2564)
คณะกรรมการจริยธรรมประจำ สศช. เสนอแนะแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (9 มี.ค. 2564)
อ่าน 0 ครั้ง
สศช. จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 3 “คู่มือแนวทางการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน" (8 มี.ค. 2564)
อ่าน 4 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์