ข่าวสาร/กิจกรรม
NEC หารือ สศช. เรื่องแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศไทย
วันที่ 22 ธ.ค. 2559
เเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ ห้อง 522 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้การต้อนรับ Mr.Tetsuro Agaki ประธานบริหาร บริษัท เอ็นอีซี เอเชียแปซิฟิก จำกัด (NEC) และ Mr.Takayuki Kano ประธานบริษัท เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคาราวะและแนะนำกิจกรรมของบริษัท 

ในโอกาสนี้ คณะดังกล่าวได้หารือความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีของบริษัทมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต่างๆ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยบริษัทเป็นที่นิยมแพร่หลายในระดับโลก ในการสร้างนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะระบบดาวเทียมอวกาศ สนามบิน และการขนส่งระบบราง รวมทั้งระบบความปลอดภัยต่างๆ ฯลฯ  

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : เมฐติญา วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์