ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. มอบหน้ากาก Face Shield ให้โรงพยาบาลต่างๆ สู้ภัย COVID-19 (15 เม.ย. 2563)
สภาพัฒน์ เชิญเอกชนถกแก้ปัญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด-19  (13 เม.ย. 2563)
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ มอบหมาย สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ประกอบการจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ. 2565 (2 เม.ย. 2563)
สศช. ต้อนรับคณะองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) (18 มี.ค. 2563)
สศช. เตรียมบรรจุแผนงานโครงการในพื้นที่ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ปีงบฯ 64 เข้า ก.บ.ภ. (13 มี.ค. 2563)
สศช. จัดบรรยาย “แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ ต้านทุจริต (6 มี.ค. 2563)
“สภาพัฒน์” จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติรับมือ “โควิด 19” (5 มี.ค. 2563)
อ่าน 7151 ครั้ง
การประชุมหารือระหว่าง สศช. และผู้เชี่ยวชาญจาก ADB  เรื่องการประเมินผลกระทบโครงการภายใต้นโยบายรัฐบาล (2 มี.ค. 2563)
สภาพัฒน์รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตรด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562 (2 มี.ค. 2563)
อ่าน 1117 ครั้ง
สภาพัฒน์จัดประชุมรับมือความท้าทายเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของไทย  ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2 มี.ค. 2563)
คณะอาจารย์และนักศึกษา ม.ราชภัฏวลัยอลงกรณ์ ศึกษาดูงานห้องปฏิบัตการบริหารงานและนโยบายภาครัฐ (2 มี.ค. 2563)
สศช. ร่วมผลักดันระนองให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชั้นนำและเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี (28 ก.พ. 2563)
สภาพัฒน์เผยรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส 4 และภาพรวมปี 2562 (28 ก.พ. 2563)
สศช. จัดหลักสูตรข้าราชการที่ดีและหลักสูตรต้านทุจริต สศช. (STRONG NESDC) (26 ก.พ. 2563)
คณะ National Museum Volunteers Bangkok ศึกษาดูงาน “พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรฯ” (26 ก.พ. 2563)
อ่าน 915 ครั้ง
สศช. ลงพื้นที่กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ 6 จังหวัดตรัง (19 ก.พ. 2563)
“สศช.” จัดประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 13 แผนงาน IMT-GT  และการประชุมระดับคณะทำงาน ครั้งที่ 12 แผนงาน JDS  (19 ก.พ. 2563)
อ่าน 2084 ครั้ง
เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 ปี 62 โต 1.6% รวมทั้งปี 62 โต 2.4% (17 ก.พ. 2563)
"เลขาธิการ สศช." เปิดงาน “สภาพัฒน์ 70 ปี” มั่นใจก้าวเป็นองค์กรร้อยปี พร้อมปรับตัวรับโลกยุคใหม่ (14 ก.พ. 2563)
อ่าน 4605 ครั้ง
“สมเด็จพระมหาวีรวงศ์” แสดงสัมโมทนียกถา วาระ “70 ปี สภาพัฒน์” (14 ก.พ. 2563)
อ่าน 1298 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์