ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
สภาพัฒน์ จัดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาภาคใต้ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ณ จังหวัดกระบี่ (29 ก.ย. 2565)
อ่าน 55 ครั้ง
สภาพัฒน์จัดงานขอบคุณและอำลาผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2565 (28 ก.ย. 2565)
อ่าน 85 ครั้ง
สศช. จัดกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรมต้านทุจริต จิตพอเพียง STRONG NESDC สู่ NESDC REAL การเสริมสร้างจิตพอเพียงและจิตอาสา สศช. ประจำปี 2565 พร้อมเดินหน้าร่วมใจจัดกิจกรรม READ for the Blind (28 ก.ย. 2565)
อ่าน 31 ครั้ง
สภาพัฒน์จับมือภาคีเครือข่าย 40 องค์กร จัดงาน “ก้าวพอดี 2565 พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน” รวมพลังจากทุกภาคส่วนเดินหน้า SDGs ไทยให้บรรลุได้ตามเป้าหมาย  (28 ก.ย. 2565)
อ่าน 29 ครั้ง
สภาพัฒน์ จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย ที่สอดคล้องกับการเป็นสังคมสูงวัย" (28 ก.ย. 2565)
อ่าน 30 ครั้ง
 ครม. เห็นชอบการกำหนดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค (26 ก.ย. 2565)
อ่าน 1219 ครั้ง
สศช. จัดหลักสูตรข้าราชการที่ดีและหลักสูตรต้านทุจริต สศช. (STRONG NESDC) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (สำหรับผู้บริหาร) (26 ก.ย. 2565)
อ่าน 26 ครั้ง
สภาพัฒน์จัดเวทีเสวนาหลัก ในงานก้าวพอดี 2565 พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน  ประธานอนุกรรมการฯ ภายใต้ กพย. ทั้ง 4 คณะ เน้นย้ำความสำคัญของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการเดินหน้าประเทศ (24 ก.ย. 2565)
อ่าน 34 ครั้ง
สภาพัฒน์ จัดเวทีระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาภาคกลาง ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (23 ก.ย. 2565)
อ่าน 33 ครั้ง
สภาพัฒน์จัดประชุมประจำปี 2565 ชวนคนไทยร่วมขับเคลื่อนแผนฯ 13   “พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวไปด้วยกัน” (23 ก.ย. 2565)
อ่าน 87 ครั้ง
สภาพัฒน์ จัดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาภาคเหนือ ภายใต้แผนฯ 13 ณ จังหวัดเชียงใหม่ (19 ก.ย. 2565)
อ่าน 18 ครั้ง
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 28  แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย  (The 28th IMT-GT Ministerial Meeting) (16 ก.ย. 2565)
อ่าน 29 ครั้ง
สภาพัฒน์ จัดเวทีระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้แผนฯ 13 ณ จังหวัดขอนแก่น (14 ก.ย. 2565)
อ่าน 39 ครั้ง
สศช.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสวนาทางวิชาการ และการลงพื้นที่ศึกษาดูงานของสายงานเศรษฐกิจมหภาค การประเมินผล และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (14 ก.ย. 2565)
อ่าน 34 ครั้ง
ก้าวพอดี 2565 พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน (13 ก.ย. 2565)
อ่าน 35 ครั้ง
สศช. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามแนวยุทธศาสตร์ชาติ” (13 ก.ย. 2565)
อ่าน 30 ครั้ง
สศช. ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ติดตามและขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการผลิตและบริการ  ภายใต้โครงการพัฒนาฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน (12 ก.ย. 2565)
อ่าน 32 ครั้ง
สศช. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การเตรียมการขับเคลื่อน (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) หมุดหมายที่ 1 ” (7 ก.ย. 2565)
อ่าน 39 ครั้ง
สภาพัฒน์ จัดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาภาคใต้ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (2 ก.ย. 2565)
อ่าน 32 ครั้ง
ขอชี้แจงกรณีการลงพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. (2 ก.ย. 2565)
อ่าน 30 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์