ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. เข้าร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (11 เม.ย. 2561)
ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับแผนการปฏิรูปประเทศ (9 เม.ย. 2561)
ประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้ง 11 ด้าน ในราชกิจจานุเบกษา 6 เมษายน 2561 (8 เม.ย. 2561)
เชิดชูเกียรติ ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล อดีตเลขาธิการฯ ได้รับยกย่องเป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561 (5 เม.ย. 2561)
อ.ก.บ.ภ. ภาคเหนือ เห็นชอบให้จัดเวทีเสวนาเพื่อกำหนด Roadmap การพัฒนาภาคเหนือ (30 มี.ค. 2561)
“ยุทธศาสตร์ชาติ” พร้อมใช้ ก.ค.2561 วางกรอบทุกภาคส่วนเดินสู่เป้าหมาย ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (28 มี.ค. 2561)
ประชุมร่วมบูรณาการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติสร้างความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” (23 มี.ค. 2561)
สศช.และสำนักงานวางแผนเศรษฐกิจ มาเลเซีย (Economic Planning Unit: EPU) ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซียภายใต้แผนงาน JDS (20 มี.ค. 2561)
ผู้บริหารและประชาคม สศช. พร้อมใจบริจาคยาเหลือใช้ให้โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก (19 มี.ค. 2561)
ครม. เห็นชอบร่างแผนการปฎิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน (16 มี.ค. 2561)
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”  (13 มี.ค. 2561)
ภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวม ปี 2560 (9 มี.ค. 2561)
ผลการประชุมร่วมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ครั้งที่ 1/2561 (2 มี.ค. 2561)
สศช. จัดงานครบรอบการสถาปนา 68 ปี “สภาพัฒน์โฉมใหม่ อนาคตก้าวไกล” (28 ก.พ. 2561)
สศช. หารือกับผู้แทนกระทรวงการคลังออสเตรเลีย  (27 ก.พ. 2561)
AMRO ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจไทย ณ สศช.  (26 ก.พ. 2561)
สศช. ศึกษาและสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของคนไทยจำแนกตามช่วงอายุ (21 ก.พ. 2561)
สศช. ประชุมชี้แจงแนวทางจัดทำรายงานการศึกษา “การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงิน”  (21 ก.พ. 2561)
ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เห็นชอบในหลักการร่างแผนการปฎิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน (19 ก.พ. 2561)
เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ของปี 2560 ทั้งปี 2560 และแนวโน้มปี 2561 (19 ก.พ. 2561)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์