ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
ธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย เข้าพบเลขาธิการ สศช. เพื่อหารือประเด็นความร่วมมือ ในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาในด้านอื่นๆ  (5 ก.พ. 2567)
อ่าน 75 ครั้ง
สศช. จัดกิจกรรมให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึก เปลี่ยนระบบความคิดจากฐานสิบ (Analog) สู่ฐานสอง (Digital) นำสู่ สศช. เป็นองค์กรโปร่งใส ไร้ทุจริต (1 ก.พ. 2567)
อ่าน 82 ครั้ง
ประธาน JETRO Bangkok เข้าพบเลขาธิการ สศช. เพื่อรายงานการสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทย ประจำครึ่งปีหลัง พ.ศ. 2566 (1 ก.พ. 2567)
รองเลขาธิการ สศช. ให้การต้อนรับผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา และ USTDA (30 ม.ค. 2567)
อ่าน 58 ครั้ง
สศช. และบริษัท ITOCHU Corporation ร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และนโยบาย BCG model (26 ม.ค. 2567)
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ 1/2567 (26 ม.ค. 2567)
อ่าน 185 ครั้ง
ผู้อำนวยการสำนักเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ธนาคารพัฒนาเอเชีย เข้าพบเลขาธิการ สศช.  เพื่อหารือในประเด็นความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศไทย (25 ม.ค. 2567)
อ่าน 53 ครั้ง
สภาพัฒน์ จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 เพื่อหารือถึงแนวทางการพัฒนาวิธีการวัดมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับประเทศไทย (24 ม.ค. 2567)
อ่าน 50 ครั้ง
สศช. รับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2566 (19 ม.ค. 2567)
สศช. ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (17 ม.ค. 2567)
สภาพัฒน์จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 สร้างความสุข สนุกสนานแก่เด็กๆ ชุมชนวัดสุนทรธรรมทาน (วัดแค นางเลิ้ง) (12 ม.ค. 2567)
สศช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรข้าราชการที่ดีและหลักสูตรต้านทุจริต สศช. (STRONG NESDC) ประจำปีงบประมาณ 2567 (11 ม.ค. 2567)
อ่าน 65 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567 (10 ม.ค. 2567)
เลขาธิการ สศช. พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567 (3 ม.ค. 2567)
อ่าน 64 ครั้ง
เลขาธิการ สศช. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และร่วมตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 ณ ทำเนียบรัฐบาล (2 ม.ค. 2567)
เลขาธิการ สศช. และคณะ ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567 (1 ม.ค. 2567)
อ่าน 68 ครั้ง
สภาพัฒน์ฯ ร่วมกับ มอ. จัดประชุมระดมความคิดเห็นผลการดำเนินงานครึ่งทางของโครงการการจัดทำ SEA สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี (28 ธ.ค. 2566)
อ่าน 66 ครั้ง
สศช. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (27 ธ.ค. 2566)
อ่าน 55 ครั้ง
สภาพัฒน์ฯ ร่วมกับ มอ. จัดประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการการจัดทำ SEA สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี (22 ธ.ค. 2566)
อ่าน 59 ครั้ง
สภาพัฒน์ ร่วมกับ UNFPA จัดการประชุมเผยแพร่บัญชีกระแสการโอนประชาชาติ : เครื่องมือเชิงนโยบายสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (20 ธ.ค. 2566)
อ่าน 62 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์