ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
การติดตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 3 ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ณ จังหวัดชุมพร (17 ก.ค. 2566)
อ่าน 116 ครั้ง
สภาพัฒน์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มิติด้านวัฒนธรรม ภายใต้กรอบการติดตามการพัฒนาเมือง : แนวคิดและแนวปฏิบัติในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า (17 ก.ค. 2566)
อ่าน 106 ครั้ง
สภาพัฒน์ ร่วมกับ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงบริการภาครัฐด้านสาธารณสุข เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ (17 ก.ค. 2566)
อ่าน 72 ครั้ง
สศช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติราชการ สศช. ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ จังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี (14 ก.ค. 2566)
อ่าน 84 ครั้ง
ประธาน JETRO Bangkok เข้าพบเลขาธิการ สศช. และรายงานผลการสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทย ประจำครึ่งปีแรก พ.ศ. 2566  (11 ก.ค. 2566)
อ่าน 138 ครั้ง
สภาพัฒน์ฯ ร่วมกับมอ. จัดประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 3 (เวทีที่ 9 - 14)  ภายใต้โครงการการจัดทำ SEA สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี (10 ก.ค. 2566)
อ่าน 115 ครั้ง
การลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานด้าน Circular Design ณ บริษัท เซ็นต์หลุยส์พลาส โมล์ด จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (บริษัท Qualy Design) (7 ก.ค. 2566)
อ่าน 115 ครั้ง
สภาพัฒน์ชี้แนะแนวทางการสร้างสังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม (7 ก.ค. 2566)
อ่าน 86 ครั้ง
สภาพัฒน์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ NESDC Future Team รุ่นที่ 11 ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่  (7 ก.ค. 2566)
อ่าน 218 ครั้ง
สศช. จัด KM เรื่อง "การจัดทำบัญชีประชาชาติ ตามระบบบัญชีประชาชาติ ค.ศ. 2008 (System of National Accounts 2008: SNA 2008)”  (6 ก.ค. 2566)
อ่าน 144 ครั้ง
สภาพัฒน์ลงพื้นที่เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินธุรกิจการให้บริการด้านการเกษตร (6 ก.ค. 2566)
อ่าน 97 ครั้ง
ผู้บริหาร สศช. บันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (30 มิ.ย. 2566)
อ่าน 54 ครั้ง
สภาพัฒน์จัดประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง คู่มือติดตามและประเมินผล การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) (30 มิ.ย. 2566)
อ่าน 71 ครั้ง
การหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการประยุกต์ใช้รูปแบบการแก้ปัญหาเยาวชนว่างงานในยุโรป สู่การขับเคลื่อนการช่วยเหลือเยาวชนกลุ่ม NEETs ในระดับพื้นที่ของไทย ณ สาธารณรัฐอิตาลี (29 มิ.ย. 2566)
อ่าน 130 ครั้ง
คณะนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. เรียนรู้ตามรอยประวัติศาสตร์และสถานที่สำคัญชั้นในเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ (28 มิ.ย. 2566)
อ่าน 59 ครั้ง
การติดตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ ณ จังหวัดพะเยาและเชียงราย (26 มิ.ย. 2566)
อ่าน 6244 ครั้ง
การลงพื้นที่เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินธุรกิจการให้บริการด้านการเกษตร (26 มิ.ย. 2566)
อ่าน 60 ครั้ง
สศช. ร่วมลงนามถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (22 มิ.ย. 2566)
เลขาธิการ สศช. ปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา "Thailand: Take Off" (21 มิ.ย. 2566)
อ่าน 133 ครั้ง
สภาพัฒน์ จัดการประชุมระดมความคิดเห็นการพัฒนาคู่มือ SEA เชิงประยุกต์ เพื่อการวางแผนด้านทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2 (16 มิ.ย. 2566)
อ่าน 54 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์