ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ 1/2566  (27 ก.พ. 2566)
อ่าน 1950 ครั้ง
สภาพัฒน์จัดเวทีสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13  หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (27 ก.พ. 2566)
อ่าน 40 ครั้ง
การขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงาน การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี สู่การปฏิบัติ (27 ก.พ. 2566)
สศช. และ ธนาคารโลก ร่วมหารือเกี่ยวกับผลการศึกษาเรื่อง ความยากจน ความเหลื่อมล้ำ และการจ้างงานในประเทศไทย “Thailand Poverty, Inequality and Jobs Report” (24 ก.พ. 2566)
อ่าน 61 ครั้ง
รองประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย เข้าพบรองเลขาธิการ สศช.  เพื่อหารือในประเด็นความร่วมมือ เพื่อการ พัฒนาของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) กับประเทศไทย (23 ก.พ. 2566)
อ่าน 47 ครั้ง
สภาพัฒน์ เปิดเวที “ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประชากรภายใต้ทิศทางการพัฒนาของแผนฯ 13” ณ จังหวัดขอนแก่น (23 ก.พ. 2566)
อ่าน 96 ครั้ง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ศึกษาดูงานการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของ สศช. (22 ก.พ. 2566)
NESDC Social Forum 2023: Together We Thrive … ก้าวสู่สังคมไทยที่ “อยู่เย็น อยู่เป็น และอยู่สุข” (21 ก.พ. 2566)
อ่าน 47 ครั้ง
การติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ (20 ก.พ. 2566)
อ่าน 38 ครั้ง
เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งปี 2565 และแนวโน้มปี 2566 (17 ก.พ. 2566)
ดาวน์โหลด 618 ครั้ง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภาพัฒน์ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สศช. ปีที่ 73 (17 ก.พ. 2566)
อ่าน 82 ครั้ง
การติดตามโครงการภายใต้แผนงาน สร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ จังหวัดอุดรธานี (16 ก.พ. 2566)
สภาพัฒน์ฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมปฐมนิเทศ โครงการการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี (16 ก.พ. 2566)
อ่าน 39 ครั้ง
การติดตามโครงการภายใต้แผนงาน สร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ จังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง (15 ก.พ. 2566)
อ่าน 35 ครั้ง
การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ด้านวิชาการ กฎหมาย และการบูรณาการแผนงานโครงการ (อ.ก.น.บ. วิชาการฯ) ครั้งที่ 1/2566 (10 ก.พ. 2566)
สภาพัฒน์จัดเวทีสัมมนา “แนวทางการขับเคลื่อนแผนฯ 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ (10 ก.พ. 2566)
อ่าน 71 ครั้ง
สภาพัฒน์เปิดเวที “ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประชากร ภายใต้ทิศทางการพัฒนาของแผนฯ 13” ณ จังหวัดเชียงใหม่ (10 ก.พ. 2566)
อ่าน 45 ครั้ง
สศช. ร่วมการประชุม Meeting of Civil Registrars in South-East Asia เตรียมจัดตั้งเครือข่ายทะเบียนราษฎรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (9 ก.พ. 2566)
อ่าน 43 ครั้ง
การติดตามโครงการภายใต้แผนงาน สร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ  จังหวัดปราจีนบุรี และนครนายก (8 ก.พ. 2566)
อ่าน 40 ครั้ง
สภาพัฒน์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ของประเทศไทยโดยการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา" (8 ก.พ. 2566)
อ่าน 46 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์