ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และผู้มีส่วนได้เสีย โครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วฯ (30 พ.ย. 2563)
สศช. รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคเหนือ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (27 พ.ย. 2563)
สศช. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน SDGs ครั้งที่ 2/2563 เดินหน้าสู่ “ทศวรรษแห่งการทำจริง” (26 พ.ย. 2563)
อ่าน 38 ครั้ง
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 26 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ผ่านระบบประชุมทางไกล (26 พ.ย. 2563)
แถลงเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามของปี 2563 และแนวโน้มปี 2563 – 2564 (16 พ.ย. 2563)
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
สภาพัฒน์เผยรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2563 (16 พ.ย. 2563)
กลุ่มข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงในโครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤธิ์สูง รุ่นที่ 15 ศึกษาดูงาน สศช. (16 พ.ย. 2563)
อ่าน 89 ครั้ง
สศช. จัดการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA สำหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) (13 พ.ย. 2563)
สศช. จัดสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สู่การวางแผนอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) (13 พ.ย. 2563)
สศช. ต้อนรับคณะอาจารย์จากวิทยาลัยการทัพบก เพื่อศึกษาดูงาน (11 พ.ย. 2563)
อ่าน 127 ครั้ง
“สภาพัฒน์” จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “แนวทางการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน” และ  “กรอบแนวคิดและระบบตัวชี้วัดเกี่ยวกับเมืองหลากหลายมิติ”  (10 พ.ย. 2563)
อ่าน 61 ครั้ง
สศช. หารือร่วมกับภาคีเครือข่าย เตรียมสร้าง “ห้องเรียน SDGs” (9 พ.ย. 2563)
อ่าน 55 ครั้ง
การประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 24 (24th GMS Ministerial Conference) ภายใต้แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (GMS)  ผ่านระบบการประชุมทางไกล (6 พ.ย. 2563)
อ่าน 102 ครั้ง
สภาพัฒน์ฯ ร่วมประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 27 แผนงาน IMT-GT  หารือรับมือผลกระทบจาก COVID-19  (5 พ.ย. 2563)
อ่าน 80 ครั้ง
การนำเสนอรายงานสถานการณ์ความยากจนปี 2562 (3 พ.ย. 2563)
อ่าน 256 ครั้ง
เลขาธิการ สศช. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมทอดกฐิน ณ วัดไผ่โสมนรินทร์ จ.พระนครศรีอยุธยา (27 ต.ค. 2563)
อ่าน 98 ครั้ง
มูลนิธิพระยาสุริยานุวัตรร่วมกับสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (16 ต.ค. 2563)
การประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (15 ต.ค. 2563)
อ่าน 105 ครั้ง
อดีตปลัด พม. รับมอบบัตรประจำตัววุฒิอาสาธนาคารสมองจากเลขาธิการ สศช. (15 ต.ค. 2563)
ทีมบูรณาการกลางจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงาน ภายใต้ ก.บ.ภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (14 ต.ค. 2563)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์