ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
การติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก  เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ จังหวัดสกลนคร (23 ธ.ค. 2565)
อ่าน 45 ครั้ง
ผลการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ด้านวิชาการ กฎหมาย  และการบูรณาการแผนงานโครงการ (อ.ก.น.บ.วิชาการฯ) ครั้งที่ 1/2565 (20 ธ.ค. 2565)
อ่าน 58 ครั้ง
สศช. จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 หัวข้อ การจัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ภายใต้โครงการจัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (19 ธ.ค. 2565)
อ่าน 26 ครั้ง
กลุ่มข้าราชการบรรจุใหม่ สศช. เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรข้าราชการที่ดี และหลักสูตรต้านทุจริต สศช. (STRONG NESDC) ประจำปีงบประมาณ 2566 (19 ธ.ค. 2565)
อ่าน 40 ครั้ง
สภาพัฒน์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ NESDC Future Team รุ่นที่ 10 ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่  (18 ธ.ค. 2565)
อ่าน 53 ครั้ง
เลขาธิการ สศช. และคณะ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (17 ธ.ค. 2565)
อ่าน 53 ครั้ง
การติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ จังหวัดนครศรีธรรมราช (16 ธ.ค. 2565)
อ่าน 42 ครั้ง
การติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ จังหวัดสระแก้ว (16 ธ.ค. 2565)
อ่าน 45 ครั้ง
เลขาธิการ สศช. รับรางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2565 สุดยอดหน่วยงานภาครัฐด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ (14 ธ.ค. 2565)
อ่าน 27 ครั้ง
ภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2565 (14 ธ.ค. 2565)
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
สศช. จัดหลักสูตร STRONG NESDC ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา (10 ธ.ค. 2565)
อ่าน 37 ครั้ง
การติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก  เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ จังหวัดนครปฐม (9 ธ.ค. 2565)
อ่าน 31 ครั้ง
การประชุมระดับรัฐมนตรี แผนงาน GMS ครั้งที่ 25 (The 25th GMS Ministerial Conference) (8 ธ.ค. 2565)
อ่าน 43 ครั้ง
สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองในช่วงแผนฯ 13 ครั้งที่ 2 (7 ธ.ค. 2565)
อ่าน 28 ครั้ง
เลขาธิการ สศช. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (5 ธ.ค. 2565)
อ่าน 29 ครั้ง
ประธาน สศช. รับมอบทุนสนับสนุนโครงการของมูลนิธิสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 จากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต (2 ธ.ค. 2565)
อ่าน 48 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารองค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF Executive Board) เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการสภาพัฒน์ และหารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในประเทศไทย (25 พ.ย. 2565)
อ่าน 56 ครั้ง
เลขาธิการ สศช. ปาฐกถาพิเศษ “เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย 2023” ในงานสัมมนา Wealth Forum ลงทุนอย่างไรให้รวย ปี 3 (24 พ.ย. 2565)
อ่าน 36 ครั้ง
เลขาธิการ สศช. และคณะ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (24 พ.ย. 2565)
สศช. จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 ประเด็น ปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit Oriented Development: TOD) ภายใต้โครงการจัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) (22 พ.ย. 2565)
อ่าน 29 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์