ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (23 พ.ค. 2562)
อ่าน 1000 ครั้ง
เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 2.8 (21 พ.ค. 2562)
สศช. จัดอบรมเพื่อพัฒนากระบวนการการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (21 พ.ค. 2562)
อ่าน 870 ครั้ง
สศช. ลงพื้นที่จังหวัดสตูล สำรวจพื้นที่และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (15 พ.ค. 2562)
บูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (10 พ.ค. 2562)
อ่าน 1209 ครั้ง
เลขาธิการ สศช. ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ สีหบัญชร (7 พ.ค. 2562)
ผู้บริหาร สศช. ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ และแสดงความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (5 พ.ค. 2562)
สศช. จัดประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในระดับพื้นที่และภาค ครั้งที่ 4 (5 พ.ค. 2562)
เลขาธิการ สศช. นำคณะผู้บริหาร พร้อมคู่สมรส ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (4 พ.ค. 2562)
สศช. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” (3 พ.ค. 2562)
สศช. ลงสำรวจพื้นที่ภาคเหนือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (3 พ.ค. 2562)
เลขาธิการ สศช. นำคณะผู้บริหาร ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายราชสักการะพระปฐมบรมราชานุสรณ์ฯ (2 พ.ค. 2562)
สศช. จัดประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในระดับพื้นที่และภาค ครั้งที่ 3 (26 เม.ย. 2562)
เลขาธิการ สศช. นำคณะผู้บริหารลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (25 เม.ย. 2562)
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา (24 เม.ย. 2562)
สศช. จัดประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในระดับพื้นที่และภาค ครั้งที่ 2 (23 เม.ย. 2562)
สศช. จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปในโอกาสประเพณีสงกรานต์ 2562 (11 เม.ย. 2562)
อ่าน 770 ครั้ง
เวทีหารือเชิงนโยบายเพื่อการหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) กับ สศช. (11 เม.ย. 2562)
ภาครัฐและเอกชนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่างวิสัยทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (11 เม.ย. 2562)
คกก.ดำเนินงานศูนย์วุฒิอาสาธนาคารสมอง ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานกับ สศช. (11 เม.ย. 2562)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์