ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
สภาพัฒน์จัดระดมความคิดกรอบแผนฯ 13 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (4 มี.ค. 2564)
วุฒิอาสาธนาคารสมองกลุ่มภาคเหนือตอนบนร่วมระดมความเห็นต่อกรอบแผนฯ 13 (4 มี.ค. 2564)
อ่าน 5 ครั้ง
การประชุมร่วมคณะกรรมการ ก.บ.ภ. และ ก.น.จ. ครั้งที่ 1/2564  (3 มี.ค. 2564)
อ่าน 4 ครั้ง
สภาพัฒน์จัดระดมความคิดกรอบแผนฯ 13 ทั่วประเทศ เริ่มที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (1 มี.ค. 2564)
สภาพัฒน์เผยรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส 4 และภาพรวม ปี 2563 (23 ก.พ. 2564)
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภาพัฒน์ ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สศช. ปีที่ 71 (19 ก.พ. 2564)
เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์ ช่อง 9 MCOT HD ประเด็นโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (18 ก.พ. 2564)
อ่าน 1 ครั้ง
สศช. มอบหนังสือ “แนวพระราชดำริการพัฒนาสู่ความยั่งยืน” ให้แก่ สพฐ. ร่วมเผยแพร่แนวพระราชดำริการพัฒนาประเทศของในหลวง รัชกาลที่ 9 (17 ก.พ. 2564)
สศช. ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาไทและเครือข่ายภาคประชาสังคมเตรียมจัด "เวทีทิศทางอนาคตประเทศไทย" (16 ก.พ. 2564)
เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งปี 2563 และแนวโน้มปี 2564 (15 ก.พ. 2564)
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ประชุม อ.ก.บ.ภ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2564 (25 ม.ค. 2564)
เลขาธิการ สศช. นำคณะผู้บริหาร ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร (13 ม.ค. 2564)
อ่าน 3 ครั้ง
ผู้บริหาร สศช. ร่วมลงนามถวายพระพรและมอบแจกันดอกไม้ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2564 (1 ม.ค. 2564)
คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไทพิจารณาแผนขับเคลื่อนงานของมูลนิธิฯ ปี 2564 (24 ธ.ค. 2563)
เลขาธิการฯ สศช. ตรวจเยี่ยมราชการพร้อมมอบนโยบายและติดตามความก้าวหน้าในภารกิจต่างๆ ของสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ (21 ธ.ค. 2563)
เลขาธิการ สศช. ร่วมเสวนา "งานปฏิรูปต้องเร่งทำ งานประจำต้องเร่งตาม"  ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในช่วงปี 2564 - 2565  (18 ธ.ค. 2563)
อ่าน 4 ครั้ง
สศช. จัดประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด กลุ่มจังหวัด ในพื้นที่ภาคใต้และภาคใต้ชายแดนฯ (18 ธ.ค. 2563)
“สภาพัฒน์” จัด Focus Group ครั้งที่ 2  “แนวทางการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน” และ  “กรอบแนวคิดและระบบตัวชี้วัดเกี่ยวกับเมืองหลากหลายมิติ”  (15 ธ.ค. 2563)
สศช. มอบหนังสือ “แนวพระราชดำริการพัฒนาสู่ความยั่งยืน” ให้แก่หน่วยงานที่ร่วมเป็นเครือข่ายเผยแพร่แนวพระราชดำริการพัฒนาประเทศของในหลวง รัชกาลที่ 9 (9 ธ.ค. 2563)
อ่าน 2 ครั้ง
ทีมบูรณาการกลางจัดระดมความคิดเห็นต่อร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ....... (9 ธ.ค. 2563)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์