ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
รมช.คมนาคม และเลขาธิการ สศช. ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช (20 ก.พ. 2558)
รมช.คมนาคม และเลขาธิการ สศช. ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสำนักทางหลวงที่ ๑๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช และรับฟังสภาพปัญหาน้ำท่วมและการกัดเซาะชายฝั่งที่ทำให้ทางหลวงได้รับความเสียหาย
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
รมช.คมนาคม และเลขาธิการ สศช. ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (15 ก.พ. 2558)
รมช.คมนาคม และเลขาธิการ สศช. ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงานสังกัดของกระทรวงคมนาคม ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีหลายแห่ง
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
เลขาธิการ สศช. ร่วมกับ นายอิสระ ประธาน กกร. บันทึกเทปรายการเดินหน้าฯ ชี้แจงการประชุม The Fifth GMS Summit (20 ม.ค. 2558)
เลขาธิการ สศช. ร่วมกับ นายอิสระ ประธาน กกร. บันทึกเทปรายการเดินหน้าฯ ชี้แจงการประชุม The Fifth GMS Summit เป็นการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ การประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ ครั้งที่ ๕ (The Fifth GMS Summit)
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรกับอนาคตการพัฒนาประเทศ (14 ม.ค. 2558)
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรกับอนาคตการพัฒนาประเทศ จัดสัมมนา เรื่อง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรกับอนาคตการพัฒนาประเทศ ขึ้น ณ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เอ ๑ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
เลขาธิการ สศช. ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อม การประชุมสุดยอดผู้นำ GMS ครั้งที่ ๕ (22 ธ.ค. 2557)
เลขาธิการ สศช. ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อม การประชุมสุดยอดผู้นำ GMS ครั้งที่ ๕ รับหน้าที่เจ้าหน้าที่ประสานงาน (Liaison Officers: LO) เพื่อดูสถานที่และรับทราบภารกิจในการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพ “การประชุมสุดยอดผู้นาแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นาโขง ๖ ประเทศ ครั งที่ ๕” (The Fifth GMS Summit) ที่กาหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรม แชงกรีลา กรุงเทพมหานคร
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
การสัมมนา เรื่อง โครงการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (17 ธ.ค. 2557)
การสัมมนา เรื่อง โครงการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดขึ้นเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อนาไปใช้ปรับปรุงการศึกษา ในการกาหนดแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ในระดับประเทศและระดับพื้นที่ ซึ่งครอบคลุมถึงข้อเสนอแนวคิด และกระบวนการในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจประเทศไทย รวมถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพ
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ขอเชิญประชาชนชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระอมรับหนังสือเฉลิมพระเกียรติ (17 ธ.ค. 2557)
ขอเชิญประชาชนชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระอมรับหนังสือเฉลิมพระเกียรติ ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “จรรยาขาราชการ สศช. ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” ซึ่ง สศช. จัดขึ้นเพื่อร%วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ-าอยู%หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
คณะผู้บริหาร สศช. ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2557 (9 ธ.ค. 2557)
คณะผู้บริหาร สศช. ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2557 ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษ ถวายพระพรและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาคนเพื่ออนาคตประเทศไทย ในการประชุมประจำปี ๒๕๕๗ ของ สศช. (26 พ.ย. 2557)
ทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาคนเพื่ออนาคตประเทศไทย ในการประชุมประจำปี ๒๕๕๗ ของ สศช. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวรายงานว่า สานักงานฯ ได้จัดการประชุมใหญ่เป็นประจาปีทุกปี เพื่อนาเสนอและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนของสังคมเกี่ยวกับประเด็นของการพัฒนาประเทศที่สานักงานฯ
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
เศรษฐกิจแต่ละประเทศทั่วโลกเติบโตได้ ควบคู่กันไปกับการป้องกันการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (14 พ.ย. 2557)
เศรษฐกิจแต่ละประเทศทั่วโลกเติบโตได้ ควบคู่กันไปกับการป้องกันการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รายงาน “เศรษฐกิจภูมิอากาศแนวใหม่” ซึ่งจัดทาโดย คณะกรรมการโลกว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจและภูมิอากาศ (The Global Commission on the Economy and Climate) ตอกย้าว่ารัฐบาลและภาคธุรกิจสามารถพัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ และได้รับการเปิดเผยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
การประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจ กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้าโขง-ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๖ (2 ต.ค. 2557)
การประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจ กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้าโขง-ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๖ การประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจ กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้้าโขง-ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๖ (The 6th Mekong - Japan Economic Ministers Meeting) ในวันพุธที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติเมียนมาร์ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์ ในช่วงของการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ ๔๖ (46th ASEAN Economic Ministers’ Meeting)
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
แถลงข่าวการประชุมระดับรัฐมนตรีในเวทีหารือเพื่อการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ 6 และการประชุมคณะทำงานครั้งที่ 3 (24 ก.ย. 2557)
แถลงข่าวการประชุมระดับรัฐมนตรีในเวทีหารือเพื่อการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ 6 และการประชุมคณะทำงานครั้งที่ 3 นับตั้งแต่มีการจัดตั้งเวทีหารือเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor Forum: ECF) ขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกลไกผลักดันการด้าเนินงานพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจอย่างบูรณาการทั้งในระดับระหว่างประเทศ และในประเทศ (ทั้งส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่น) ซึ่งสร้างผลงานส้าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงระหว่างกันในอนุภูมิภาคเกิดขึ้นเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ดี ความก้าวหน้าในด้านการอ้านวยความสะดวกการผ่านแดน และการส่งเสริมการค้าและการลงทุนข้ามพรมแดน ยังคงต้องได้รับการพัฒนา
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
สศช. ร่วมประเมินผลการประชุมภาครัฐ-ภาคเอกชน ปี ๕๕-๕๖ (21 ส.ค. 2557)
สศช. ร่วมประเมินผลการประชุมภาครัฐ-ภาคเอกชน ปี ๕๕-๕๖ ได้จัดทา “รายงานการติดตามและประเมินผลการประชุมร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ในภูมิภาค (กรอ. ภูมิภาค)” ขึ้น เพื่อรวบรวมผลการดาเนินการ ตามมติการประชุม กรอ. ภูมิภาค ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆ
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานสรุปสภาวะของประเทศ (2 มิ.ย. 2557)
ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานสรุปสภาวะของประเทศ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทารายงานสรุปสภาวะของประเทศ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ และ ๑๔ และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทาแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ณ ห้องประชุม ๕๒๑ อาคาร ๕ ชั้น ๒ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
แถลงข่าวการประชุมระดับรัฐมนตรี ๖ ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ ๑๙ ของแผนงาน GMS (22 เม.ย. 2557)
แถลงข่าวการประชุมระดับรัฐมนตรี ๖ ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ ๑๙ ของแผนงาน GMS โดยในสาระส้าคัญของแถลงการณ์ร่วมฯ เป็นการรับทราบผลด้าเนินงานส้าคัญของ GMS ภายหลังการประชุมระดับรัฐมนตรี GMS ครั้งที่ ๑๘ ได้แก่ พิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๔ ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ส่งผลให้การเชื่อมต่อกันตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และการร่วมลงนาม MOU จ้านวน ๒ ฉบับ
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (14 มี.ค. 2557)
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคาร ๕ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ภายหลังกล่าวคาสัตย์ปฏิญาณฯ แล้ว ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันร้องเพลง “พ่อแห่งแผ่นดิน” และเพลง “สรรเสริญพระบารมี” เป็นอันเสร็จพิธี
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
สศช. ร่วมพิธีลงนามสัญญากรอบการดำเนินโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายฉบับใหม่ (3 ม.ค. 2557)
สศช. ร่วมพิธีลงนามสัญญากรอบการดำเนินโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายฉบับใหม่ เลขาธิการฯ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งแรก ของบริษัททวาย เอสอีแซด ดีเวล๊อปเมนต์ จากัด ซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือที่สาคัญระหว่างไทยและเมียนมาร์ ในการขับเคลื่อนและผลักดัน การพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายอย่างเป็นระบบ พร้อมเห็นชอบในเนื้อหาร่างสัญญากรอบการดาเนินโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายฉบับใหม่ (The New Framework Agreement)
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
นายกรัฐมนตรีติดตามงานการบูรณาการขับเคลื่อนการจัดทำโซนนิ่งภาคเกษตร (26 ธ.ค. 2556)
นายกรัฐมนตรีติดตามงานการบูรณาการขับเคลื่อนการจัดทำโซนนิ่งภาคเกษตร นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม เชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการขับเคลื่อนการจัดทาโซนนิ่งภาคเกษตร” ณ ห้องประชุมสีเขียว ทาเนียบรัฐบาล เพื่อพิจารณาผลการดาเนินงานการบูรณาการขับเคลื่อนการจัดทาโซนนิ่งภาคเกษตร โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
จุดประกายธุรกิจยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (4 ธ.ค. 2556)
จุดประกายธุรกิจยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กล่าวว่า ธุรกิจต้องอาศัยวัตถุดิบซึ่งมาจากทรัพยากรธรรมชาติ โดยองค์การสหประชาชาติทานายว่า ในอีก ๓๐ ปีข้างหน้า ประชากรโลกจะมีจานวน ๙,๐๐๐ ล้านคน ขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นา ลม ไฟ ถูกใช้ไปเพื่อการบริโภคและการผลิตต่างๆ
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
เลขาธิการ สศช. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ทอดกฐิน ณ วัดโบสถ์ราษฎร์ศรัทธา จ.อ่างทอง (2 ธ.ค. 2556)
เลขาธิการ สศช. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ทอดกฐิน ณ วัดโบสถ์ราษฎร์ศรัทธา จ.อ่างทอง เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ นาคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ทอดกฐิน ณ วัดโบสถ์ราษฎร์ศรัทธา ตาบลบางระกา อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยภายหลังจากพระสงฆ์เจริญ พระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์แล้ว เลขาธิการฯ ได้นาคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมถวายกฐิน ตาลปัตร ผ้าไตร และไทยทาน ฯลฯ รวมทั้งร่วมสักการะและห่มผ้าพระประธานที่ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 [64] 65 66 67 68 69 70 71 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์