ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
รองเลขาธิการ สศช. บรรยายเรื่องแผนฯ 12 (21 มิ.ย. 2559)
สศช. จับมือภาคธุรกิจร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (21 มิ.ย. 2559)
สศช. ร่วมชี้แจงตอบข้อซักถาม ในเวทีการประชุม “ร่างรัฐธรรมนูญ ประชามติ และประชาชน” ครั้งที่ 2 (18 มิ.ย. 2559)
สศช. เร่งจัดทำบัญชีเมตริกซ์สังคม (17 มิ.ย. 2559)
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2560  (17 มิ.ย. 2559)
เลขาธิการ สศช. และอัครราชทูตญี่ปุ่นฝ่ายเศรษฐกิจ หารือความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น (16 มิ.ย. 2559)
สภาพัฒน์เชิญศิลปินแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดภาพวาดระบายสี “ประเทศไทยในฝัน” (15 มิ.ย. 2559)
เลขาธิการ สศช. และอัครราชทูตญี่ปุ่นฝ่ายเศรษฐกิจ หารือความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น (15 มิ.ย. 2559)
รองเลขาธิการ สศช. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่สำคัญของอำเภอเบตง (14 มิ.ย. 2559)
เลขาธิการ สศช. ร่วมเดินสายประชุมชี้แจง “ร่างรัฐธรรมนูญ ประชามติ และประชาชน” (14 มิ.ย. 2559)
เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์แนวทางพัฒนาในยุทธศาสตร์ชาติและแผนฯ 12 (13 มิ.ย. 2559)
ดร.เสนาะ  อูนากูล อดีตเลขาธิการ สศช. 2 สมัย เป็นประธานในพิธีเปิดห้องเกียรติยศศิษย์เก่า สศช. (13 มิ.ย. 2559)
เลขาธิการ สศช. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ TFCP ครั้งที่ 2/2559 (10 มิ.ย. 2559)
สศช. พิจารณารายงานขั้นกลาง กรณีศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวภาคกลาง (10 มิ.ย. 2559)
ผู้บริหาร สศช. ร่วมพิธีตักบาตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (9 มิ.ย. 2559)
เร่งพัฒนาพลังงานสะอาดเพิ่มการส่งออกน้ำมัน (8 มิ.ย. 2559)
สศช. และ สรท. ร่วมหารือการอำนวยความสะดวกการค้าระดับประเทศ (8 มิ.ย. 2559)
ประธาน กก.สศช. มอบพวงมาลัยเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิดกรรมการ สศช. (6 มิ.ย. 2559)
สศช. และภาคเอกชนหารือเตรียมประชุม กรอ. (3 มิ.ย. 2559)
รองเลขาธิการ สศช. ร่วมชี้แจงหลักเกณฑ์ข้อเสนอการลงทุนพร้อมดูงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตราด (2 มิ.ย. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 [64] 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์