ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์แก่ Newsweek และ Oxford Business Group (20 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 522 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์แก่นิตยสาร Newsweek...
เลขาธิการ สศช. หารือการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกับผู้แทน ปตท. (19 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 522 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพํฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 1/2559 (18 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 1/2559 ...
สศช. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีและทิศทางอุตสาหกรรมการบิน (15 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 521 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการบรรยายในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ สศช. (NESDB Knowledge Sharing Session) ...
เอกสารประกอบโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ (6 ม.ค. 2559)
เรื่อง "ข้อมูลภาครัฐกับการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ"
เลขาธิการ สศช. หารือภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2559 กับผู้บริหาร บ.กฟผ.อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด (6 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 522 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เ
อ่าน 0 ครั้ง
เลขาธิการ สศช. ร่วมสัมมนา "เศรษฐกิจไทยปี 2559 มองไปข้างหน้าโอกาสและความท้าทาย" (6 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 6 มกราคม2559 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ABโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว ดร.ปรเมธี วิมลศิริ
เลขาธิการ สศช. พร้อมเจ้าหน้าที่จาก สศช. ประชุมกับคณะผู้แทนจาก UNDP (5 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 522 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ (สศช.)
เลขาธิการฯ สศช. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ” (4 ม.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 9.19 น. ณ ลานหน้าตึกสุริยานุวัตร ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ครม. เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (30 ธ.ค. 2558)
ดร.ปรเมธี วิมลศิริเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า ส านักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เสนอเรื่อง “ทิศทาง และกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)”
สศช. ร่วมพิจารณาการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะอนุกรรมการ กพข. (29 ธ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.)
การประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี-กรอ.ส่วนกลาง-กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (28 ธ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมกองบังคับการกองบิน 7 อ าเภอพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์สถาบันฯ ศศินทร์ (25 ธ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม 522 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดร.ปรเมธีวิมลศิริเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้การ ต้อนรับและให้สัมภาษณ์แก่ นายณัฐวี โฆษะฐิ
สศช. ร่วมกับ UNFPA จัดทำรายงานประชากรไทย พ.ศ. 2558 เรื่อง สร้างสุขครอบครัวไทย (22 ธ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น 1 โรงแรมเดอะสุโกศล นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์
เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์นิตยสารดอกเบี้ย (22 ธ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ณ อาคารสุริยานุวัตร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
ไทย-กัมพูชา ร่วมหารือแนวทางการพัฒนา 2 จุดผ่านแดนถาวร (22 ธ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ ห้องวิมานทิพย์ 1 โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
เลขาธิการ สศช. หารือผู้แทนกระทรวงคมนาคมของญี่ปุ่น (22 ธ.ค. 2558)
เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์วารสารการเงินธนาคาร (21 ธ.ค. 2558)
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ณ ห้องสมุดสุริยานุวัตร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
เลขาธิการ สศช. แสดงปาฐกถาพิเศษแก่กลุ่มสื่อมวลชนเอเชีย (17 ธ.ค. 2558)
เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์แก่สำนักข่าว The Business Year (11 ธ.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 [57] 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์