ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (20 ธ.ค. 2559)
สศช. จัดอบรม “การทำงานเป็นทีมเพื่อการพัฒนาบริการที่เป็นเลิศ” สร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ สศช.  (20 ธ.ค. 2559)
สศช. ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (20 ธ.ค. 2559)
เลขาธิการ สศช. ปาฐกถาพิเศษนำทางชาติ 20 ปี ด้วยโครงการพระราชดำริเพื่อเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน (16 ธ.ค. 2559)
เลขาธิการ สศช. เป็นประธานปิดการอบรมหลักสูตร “การวางแผนยุทธศาสตร์ชาติ” รุ่นที่ 3 (15 ธ.ค. 2559)
คณะกรรมการกำกับเห็นชอบร่างรายงานการศึกษารูปแบบและกระบวนการถ่ายโอนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (14 ธ.ค. 2559)
เลขาธิการปาฐกถาพิเศษในการสัมมนา เชียงใหม่ Next Step เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน (13 ธ.ค. 2559)
สศช. ต้อนรับคณะจากกรมวางแผนเมียนมา ในโอกาสศึกษาดูงานการจัดทำบัญชีประชาชาติของไทย (13 ธ.ค. 2559)
สศช. ประชุมการจัดทำงบประมาณอย่างบูรณาการในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (8 ธ.ค. 2559)
ภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2559 (2 ธ.ค. 2559)
แถลงข่าวการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 21 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (Greater Mekong Subregion Economic Cooperation: GMS) (1 ธ.ค. 2559)
เลขาธิการ สศช. หารือกับอัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจญี่ปุ่น เสริมสร้างความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น (1 ธ.ค. 2559)
ผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ.ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย น่าน พะเยา แพร่) (1 ธ.ค. 2559)
29 พฤศจิกายน 2559 ครบรอบ 17 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” สู่ความสุขอย่างยั่งยืนของคนไทย (29 พ.ย. 2559)
สศช. จัดเสวนา “คนรุ่นใหม่กับการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (29 พ.ย. 2559)
การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (29 พ.ย. 2559)
เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์รายการ  Think ต่าง การเมือง (25 พ.ย. 2559)
เลขาธิการ สศช. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” (23 พ.ย. 2559)
สศช. ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก ม.อุบลราชธานี (23 พ.ย. 2559)
เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามของปี 2559 และแนวโน้มปี 2559 - 2560 (21 พ.ย. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 [58] 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์