ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
การประชุมคณะกำกับการดำเนินงานห้องปฏิบัติการนโยบายประเทศไทย หรือ Thailand Policy Lab ครั้งที่ 3 เผยผลการทำงานที่เป็นรูปธรรม พร้อมเดินหน้าขยายภาคีเครือข่ายการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (1 ก.พ. 2566)
วุฒิอาสาธนาคารสมอง สศช. ร่วมอบรม “Lifelong Series: เปิดโลกดิจิทัลปลอดภัย เพื่อวัยเก๋า” (31 ม.ค. 2566)
อ่าน 80 ครั้ง
สภาพัฒน์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนแผนฯ 13 (31 ม.ค. 2566)
อ่าน 165 ครั้ง
สายงานพัฒนาภาคฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การมองอนาคต (Foresight) และการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาประเทศและจังหวัดในระยะยาว” (31 ม.ค. 2566)
อ่าน 147 ครั้ง
สภาพัฒน์ จัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “บทเรียนจากการจัดทำแผนด้วย SEA สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (24 ม.ค. 2566)
สภาพัฒน์จัดงานวันเด็ก ปี 2566 สร้างความสุข สนุกสนานแก่เด็กๆ ชุมชนย่านนางเลิ้ง (14 ม.ค. 2566)
อ่าน 32 ครั้ง
สรุปการสัมมนาวิชาการเรื่อง Accelerating Innovation and Digitalization in Asia to Boost Productivity (13 ม.ค. 2566)
กลุ่มข้าราชการบรรจุใหม่ สศช. เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรข้าราชการที่ดี และหลักสูตรต้านทุจริต สศช. (STRONG NESDC) ประจำปีงบประมาณ 2566 (13 ม.ค. 2566)
อ่าน 28 ครั้ง
การประชุมคณะอนุกรรมการพลังเยาวชนขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2566 (13 ม.ค. 2566)
อ่าน 15 ครั้ง
สศช. แถลง การดำเนินโครงการการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี (9 ม.ค. 2566)
อ่าน 41 ครั้ง
เลขาธิการ สศช. และคณะ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา (8 ม.ค. 2566)
อ่าน 14 ครั้ง
เลขาธิการ สศช. พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญตักบาตรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 (4 ม.ค. 2566)
อ่าน 15 ครั้ง
เลขาธิการ สศช. และคณะ ร่วมลงนาม ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566 (1 ม.ค. 2566)
อ่าน 13 ครั้ง
สศช. จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 3 หัวข้อ การจัดทําร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ภายใต้โครงการจัดทําร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (29 ธ.ค. 2565)
อ่าน 11 ครั้ง
การติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก  เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ จังหวัดเชียงราย (24 ธ.ค. 2565)
อ่าน 14 ครั้ง
การติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก  เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ จังหวัดสกลนคร (23 ธ.ค. 2565)
อ่าน 16 ครั้ง
ผลการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ด้านวิชาการ กฎหมาย  และการบูรณาการแผนงานโครงการ (อ.ก.น.บ.วิชาการฯ) ครั้งที่ 1/2565 (20 ธ.ค. 2565)
อ่าน 11 ครั้ง
สศช. จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 หัวข้อ การจัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ภายใต้โครงการจัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (19 ธ.ค. 2565)
อ่าน 6 ครั้ง
กลุ่มข้าราชการบรรจุใหม่ สศช. เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรข้าราชการที่ดี และหลักสูตรต้านทุจริต สศช. (STRONG NESDC) ประจำปีงบประมาณ 2566 (19 ธ.ค. 2565)
อ่าน 10 ครั้ง
สภาพัฒน์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ NESDC Future Team รุ่นที่ 10 ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่  (18 ธ.ค. 2565)
อ่าน 11 ครั้ง
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์