ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
สภาพัฒน์จัดประชุมประจำปี 2561 "ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา" 27 ก.ย. นี้ เชิญประชาชนชาวไทยมีส่วนร่วมแสดงความเห็นในการจัดทำร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (20 ก.ย. 2561)
สถานทูตญี่ปุ่นหารือผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ และจีน ณ สศช. (18 ก.ย. 2561)
การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) อย่างยั่งยืน (14 ก.ย. 2561)
สศช. จัดประชุมหารือ (ร่าง) กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนระยะ 20 ปี  (13 ก.ย. 2561)
สศช. จัดระดมความคิดเห็นการประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนระดับประเทศ (13 ก.ย. 2561)
ผู้บริหาร สศช. ให้สัมภาษณ์แก่ NNA เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้ (7 ก.ย. 2561)
แถลงข่าวการเปิดตัวโครงการศึกษาและการสัมมนาเรื่องแผนบูรณาการการขนส่งในเมืองสีเขียว (Launch of Integrated Green Urban Transport Plans) (6 ก.ย. 2561)
IMF ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจไทย ณ สศช.   (5 ก.ย. 2561)
ผู้บริหาร สศช. ต้อนรับและร่วมหารือ CIMB ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจไทย (5 ก.ย. 2561)
ธนาคารพัฒนาเอเชียพบผู้บริหาร สศช. ติดตามสถานการณ์และทิศทางเศรษฐกิจไทย (5 ก.ย. 2561)
นายกรัฐมนตรีมอบเกียรติบัตรแก่นักแสดง นักร้อง พิธีกร ที่ร่วมแรงร่วมใจ #สร้างไทยไปด้วยกัน (4 ก.ย. 2561)
สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมในการปรับโครงสร้างสำนักงาน พร้อมประกาศเจตนารมณ์และปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และร่วมปฏิรูปประเทศ (3 ก.ย. 2561)
การประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง-ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 10 (31 ส.ค. 2561)
ภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2561 (31 ส.ค. 2561)
เลขาธิการฯ ต้อนรับผู้แทน JICA ในโอกาสหารือเกี่ยวกับความร่วมมือการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต (24 ส.ค. 2561)
เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี 2561 และแนวโน้มปี 2561 (20 ส.ค. 2561)
ผู้บริหาร สศช. ร่วมลงนามถวายพระพร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และร่วมพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9 (12 ส.ค. 2561)
สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (10 ส.ค. 2561)
สศช. จัดประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบบบูรณาการ  (8 ส.ค. 2561)
คณะกรรมการปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรม จัดสัมมนารับฟังความเห็นต่อร่างกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม (31 ก.ค. 2561)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์