ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวารถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
วันที่ 23 ม.ค. 2560
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส และผู้บริหารหน่วยงาน โดยมี ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวารพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ 100 วัน บริเวณหน้าตึกสันติไมตรี ภายหลังการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาภายในตึกสันติไมตรี 
 
สำหรับที่มาของธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศล 100 วันนั้น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ทรงอธิบายไว้ในลายพระหัตถ์ ฉบับลงวันที่ 2 เมษายน และ 9 เมษายน 2483 ซึ่งอยู่ในหนังสือชุด "สาส์นสมเด็จ” ว่า "โดยตามประเพณีจีนและญวนนั้น ในวาระครบ 1 สัปดาห์ (7 วัน) 7 สัปดาห์ (49 วัน) และ 14 สัปดาห์ (98 วัน) นับแต่วันที่วายชนม์ถือเป็นวาระสำคัญที่ต้องมีการจัดงานบำเพ็ญกุศลเป็นพิเศษที่เรียกว่า ‘กงเต็ก’ 
 
ต่อมาภายหลังได้นำคติความเชื่อมาประสานเข้ากับความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีบำเพ็ญกุศลอย่างไทย กำหนดเวลาให้ใกล้เคียง เป็นการทำบุญพิเศษเมื่อครบ 7 วัน 50 วัน และ 100 วัน เริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งงานพระศพสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน เมื่อ พ.ศ. 2423 และตามธรรมเนียมนั้น หลังจากการบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวารแล้ว การบำเพ็ญพระราชกุศลของหลวงจะเว้นระยะไปจนถึงงานออกพระเมรุถวายพระเพลิงพระบรมศพ หรืองานพระราชทานเพลิงพระศพ”

ทั้งนี้ จำนวนรอบวันดังกล่าวมีคำเรียกในภาษามคธ ดังนี้ การพระราชกุศลสัตตมวาร (สัตตม แปลว่า ที่ 7) คือ การบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วัน  การพระราชกุศลปัณรสมวาร (ปัณรสม แปลว่า ที่ 15) คือ การบำเพ็ญพระราชกุศล 15 วัน การพระราชกุศลปัญญาสมวาร (ปัญญาสม แปลว่า ที่ 50) คือ การบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน และการพระราชกุศลสตมวาร (สตม แปลว่า ที่ 100) คือ การบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน 
 
ข่าว : อมรเทพ ศรีประเสริฐ
ภาพ : อมรเทพ ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์