ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “ปลูกป่าชายเลน” พร้อมระดมความคิดเห็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (30 ส.ค. 2559)
ภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2559 (29 ส.ค. 2559)
สภาพัฒน์จับมือเครือข่ายเสริมสร้างพัฒนาระบบเกษตรปลอดภัยดำเนินสะดวก    (29 ส.ค. 2559)
ผลการประชุมแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดร้อยเอ็ด (29 ส.ค. 2559)
ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (26 ส.ค. 2559)
สศช. จัดการอบรมหลักสูตร “การวางแผนยุทธศาสตร์ชาติ” รุ่นที่ 3 (24 ส.ค. 2559)
เลขาธิการ สศช. ร่วมประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ธปท.  (22 ส.ค. 2559)
เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์ Channel NewsAsia ชี้ความเชื่อมโยงแผนฯ 12 กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ (22 ส.ค. 2559)
สศช. และ TDRI ร่วมจัดอบรมการสร้างบัญชีเมทริกซ์สังคม (19 ส.ค. 2559)
รองเลขาธิการ สศช. ปฐกถาพิเศษในการประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ปี 2559 (19 ส.ค. 2559)
เลขาธิการ สศช. ร่วมหารือขับเคลื่อนโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (17 ส.ค. 2559)
เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี 2559 และแนวโน้มปี 2559 (15 ส.ค. 2559)
ผู้บริหาร สศช. ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  (12 ส.ค. 2559)
สศช. ปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญบรรจุใหม่ ประจำปี 2559   (12 ส.ค. 2559)
สศช. จัดทำโครงการศึกษายกระดับจุดผ่านแดนและจุดผ่อนปรนทางการค้าสู่ชายแดน (12 ส.ค. 2559)
อดีตเลขาธิการ สศช. เข้าชมนิทรรศการภาพวาด ณ สศช. (12 ส.ค. 2559)
สศช. ร่วมกับ TDRI จัดสัมมนา “แนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12” (12 ส.ค. 2559)
สศช. จัดประชุมชี้แจงร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจภายใต้แผนฯ 12 (12 ส.ค. 2559)
สศช. ประชุมหารือเพื่อกำหนดมาตรการแผนงาน/โครงการ ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองต้นแบบ (12 ส.ค. 2559)
สศช. ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง หารือแผนงานด้านผังเมืองเพื่อรองรับโครงการ EEC (12 ส.ค. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์