ข่าวเด่น
ข่าวสาร สศช.
สมัครรับข้อมูล
 
สมัคร ยกเลิก
QGDP 1.5%
QGDP Dashboard
รายได้ต่อหัวทั้งปี
(บาท/คน)
248,677
อัตราเงินเฟ้อ (ร้อยละ)
0.5
มูลค่าการส่งอออก
(ล้านเหรียญ สรอ.)
70,405
ดูทั้งหมด
Thailand Social’s Dashboard
การมีงานทำ
(พันคน)
40,091
อัตราการว่างงาน
(ร้อยละ)
0.99
การขยายตัวของจำนวนผู้
ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวัง
(ร้อยละ)
99.8
ดูทั้งหมด
 
 


สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938
e-mail: saraban@nesdc.go.th (สารบรรณกลาง) , webmaster@nesdc.go.th (แจ้งปัญหาเว็บไซต์)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
0
4
3
2
7
4
9
2
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์  
Copyright 2559 - สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - All Right Reserved