ข่าวเด่น
ข่าวสาร สศช.
สมัครรับข้อมูล
 
สมัคร ยกเลิก
QGDP 7.5 %
รายได้ต่อหัวทั้งปี
(บาท/คน)
225,846
อัตราเงินเฟ้อ
2.4 %
มูลค่าการส่งอออก
(ล้านเหรียญ สรอ.)
67,761
ดูทั้งหมด
การมีงานทำ
(พันคน)
37,822
อัตราการว่างงาน
(ร้อยละ)
1.89 %
อัตราการเกิดอาชญากรรม
(ต่อประชากรแสนคน)
152.79
ดูทั้งหมด
 
 


สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938
e-mail: saraban@nesdc.go.th (สารบรรณกลาง) pr@nesdc.go.th (ติดต่อสอบถามข้อมูล) webmaster@nesdc.go.th (แจ้งปัญหาเว็บไซต์)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
0
2
9
1
9
2
1
3
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์  
Copyright 2559 - สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - All Right Reserved