ข่าวเด่น
ข่าวสาร สศช.
สมัครรับข้อมูล
 
สมัคร ยกเลิก
QGDP -12.2 %
รายได้ต่อหัวทั้งปี
(บาท/คน)
243,467
อัตราเงินเฟ้อ
-2.7 %
มูลค่าการส่งอออก
(ล้านเหรียญ สรอ.)
49,787
ดูทั้งหมด
การมีงานทำ
(พันคน)
37,081
อัตราการว่างงาน
(ร้อยละ)
1.95 %
อัตราการเกิดอาชญากรรม
(ต่อประชากรแสนคน)
139.44
ดูทั้งหมด
 
 


สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938
e-mail: document@nesdc.go.th (สารบรรณกลาง) pr@nesdc.go.th (ติดต่อสอบถาม) webmaster@nesdc.go.th (แจ้งปัญหาเว็บไซต์)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
0
2
3
0
0
4
4
5
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์  
Copyright 2559 - สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - All Right Reserved