ข่าวเด่น
ข่าวสาร สศช.
สมัครรับข้อมูล
 
สมัคร ยกเลิก
QGDP 1.5%
QGDP Dashboard
รายได้ต่อหัวทั้งปี
(บาท/คน)
255,868
อัตราเงินเฟ้อ (ร้อยละ)
- 0.8
มูลค่าการส่งอออก
(ล้านเหรียญ สรอ.)
69,592
ดูทั้งหมด
Thailand Social’s Dashboard
การมีงานทำ
(พันคน)
39,579
อัตราการว่างงาน
(ร้อยละ)
1.01
การขยายตัวของจำนวนผู้
ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวัง
(ร้อยละ)
80.1
ดูทั้งหมด
 
 


สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938
e-mail: saraban@nesdc.go.th (สารบรรณกลาง) , webmaster@nesdc.go.th (แจ้งปัญหาเว็บไซต์)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
0
4
6
7
2
5
5
8
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์  
Copyright 2559 - สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - All Right Reserved