ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. หารือผู้แทนบริษัทอิตาเลียนไทยฯ ถึงแนวทางขับเคลื่อนโครงการทวาย
วันที่ 31 ม.ค. 2560
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 521 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือกับ ดร.สมเจตน์  ทิณพงษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เมียนทวาย อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด ในเครือบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และคณะ เกี่ยวกับแนวทางดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2 ท่าน ได้แก่ ดร.ปัทมา  เธียรวิศิษฎ์สกุล และนายประพันธ์   มุสิกพันธ์ พร้อมด้วย นายเอนก  มีมงคล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ สศช. นางสาวสุนิสา  บุณโยภาส ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ สศช. และเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมหารือ 

ข่าว : นพดล  ธัญญาดี 
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี  

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์