ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
สภาพัฒน์ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (5 ธ.ค. 2564)
อ่าน 2 ครั้ง
ระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออก (3 ธ.ค. 2564)
อ่าน 13 ครั้ง
ผลการประชุมคณะกรรมการบูรณาการเพื่อพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม นัดแรก  (3 ธ.ค. 2564)
อ่าน 9 ครั้ง
สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 กลุ่มภาคเอกชน (2 ธ.ค. 2564)
อ่าน 15 ครั้ง
สภาพัฒน์จัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความเห็นต่อ ร่าง หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมวิทยากรการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการขยายผลการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน (1 ธ.ค. 2564)
อ่าน 2 ครั้ง
เลขาธิการฯ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์เดินหน้าเศรษฐกิจไทย 2022” ในงานสัมมนา Thailand Economic Outlook 2022 อนาคตเศรษฐกิจไทย (29 พ.ย. 2564)
อ่าน 3 ครั้ง
สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นประชาชนต่อร่างแผนฯ 13 ทั่วประเทศ (29 พ.ย. 2564)
อ่าน 1 ครั้ง
สศช. ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน) จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (29 พ.ย. 2564)
อ่าน 3 ครั้ง
สศช. และเทศบาลเมืองนางรอง ร่วมจัดประชุมคณะทำงานวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน (Planning Team – PT)  (26 พ.ย. 2564)
อ่าน 1 ครั้ง
สภาพัฒน์เข้มฝึกอบรมข้าราชการใหม่ เสริมสร้างศักยภาพ “การสื่อสารกับการทำงานเป็นทีม” (24 พ.ย. 2564)
อ่าน 1 ครั้ง
สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (23 พ.ย. 2564)
อ่าน 11 ครั้ง
สภาพัฒน์รายงานสถานการณ์และความเคลื่อนไหวทางสังคมไทยไตรมาส 3 ปี 2564 (22 พ.ย. 2564)
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พิจารณากลั่นกรอง โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ปีงบประมาณ 2566  (22 พ.ย. 2564)
อ่าน 1 ครั้ง
เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามของปี 2564 และแนวโน้มปี 2564 – 2565 (15 พ.ย. 2564)
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภาพัฒน์ร่วมทอดกฐิน ณ วัดอมฤตสิทธาราม จ.พระนครศรีอยุธยา (10 พ.ย. 2564)
อ่าน 1 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรอง โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (6 พ.ย. 2564)
อ่าน 4 ครั้ง
สศช. ร่วมหารือเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยเพื่อวางแนวทางความร่วมมือการขับเคลื่อนประเทศไทย (2 พ.ย. 2564)
อ่าน 6 ครั้ง
สศช. จัดสัมมนาเชิงวิชาการ “ความท้าทายในการเข้าถึงหัวใจการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” (1 พ.ย. 2564)
อ่าน 5 ครั้ง
สศช. จัดสัมมนาเชิงวิชาการ “เหลียวหลัง แลหน้า สู่ความท้าทายในการจัดทำแผนด้วย SEA” (29 ต.ค. 2564)
อ่าน 3 ครั้ง
การประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 13  แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (13th IMT-GT Summit)  ผ่านระบบการประชุมทางไกล (28 ต.ค. 2564)
อ่าน 15 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์