ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
การจัดประชุมระดมความเห็น เรื่อง "การส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนภายใต้กลไก กรอ.  เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนแผนระดับชาติและนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (22 ก.ย. 2566)
สภาพัฒน์ ร่วมกับ สศอ. จัดการประชุมการรายงานผลการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่า อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย (22 ก.ย. 2566)
อ่าน 425 ครั้ง
รองเลขาธิการ สศช. ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรฯ (20 ก.ย. 2566)
อ่าน 443 ครั้ง
สภาพัฒน์เสวนาการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยเพื่อรับมือกับความเสี่ยงและความผันผวนของโลกในอนาคต ในการประชุมประจำปี 2566 ของ สศช. (18 ก.ย. 2566)
อ่าน 1369 ครั้ง
การขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรี (ครม.สัญจร) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ณ จังหวัดระยอง และจันทบุรี (18 ก.ย. 2566)
อ่าน 408 ครั้ง
สศช. ลงพื้นที่ศึกษาวิเคราะห์สภาพความเป็นไปในพื้นที่ และประเด็นท้าทายของการดำเนินงาน “การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน” ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมของพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (14 ก.ย. 2566)
การหารือเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะต่อการจัดทำดัชนีความยากจนหลายมิติของผู้สูงอายุ (13 ก.ย. 2566)
อ่าน 475 ครั้ง
สภาพัฒน์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการพัฒนา เมืองชายแดนเบตง จังหวัดยะลา สู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน (11 ก.ย. 2566)
สภาพัฒน์จัดเวทีระดมภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 สู่การปฏิบัติ ในระดับพื้นที่และตำบล (11 ก.ย. 2566)
อ่าน 704 ครั้ง
การติดตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนครและนครพนม (7 ก.ย. 2566)
อ่าน 425 ครั้ง
สภาพัฒน์จัดศึกษาดูงานท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (6 ก.ย. 2566)
อ่าน 915 ครั้ง
สภาพัฒน์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สศช.  (1 ก.ย. 2566)
อ่าน 657 ครั้ง
สศช. จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา ห่วงโซ่อุปทานภาคการผลิตและบริการในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่โดยรอบ (1 ก.ย. 2566)
อ่าน 585 ครั้ง
สศช. หารือความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับ ADB พร้อมเปิดตัว Thailand Green Incubator   (29 ส.ค. 2566)
อ่าน 480 ครั้ง
ภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2566 (28 ส.ค. 2566)
ดาวน์โหลด 2259 ครั้ง
NESDC งานเสวนาข้ามรุ่น: อนาคตประชากรไทย 2023 (25 ส.ค. 2566)
อ่าน 599 ครั้ง
คณะอาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอก ม.ราชภัฏอุดรธานี ศึกษาดูงานสภาพัฒน์ (25 ส.ค. 2566)
อ่าน 590 ครั้ง
สภาพัฒน์ ร่วมงาน “23 ปี วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดอุตรดิตถ์” ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ (25 ส.ค. 2566)
อ่าน 311 ครั้ง
สศช. จัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากร ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต: การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรข้าราชการที่ดี และหลักสูตรต้านทุจริต สศช.(STRONG NESDC) ประจำปีงบประมาณ 2566 (24 ส.ค. 2566)
อ่าน 257 ครั้ง
คณะอาจารย์และนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงานสภาพัฒน์ (22 ส.ค. 2566)
อ่าน 291 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์