ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากร ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต: การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรข้าราชการที่ดี และหลักสูตรต้านทุจริต สศช.(STRONG NESDC) ประจำปีงบประมาณ 2566 (24 ส.ค. 2566)
อ่าน 258 ครั้ง
คณะอาจารย์และนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงานสภาพัฒน์ (22 ส.ค. 2566)
อ่าน 297 ครั้ง
เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี 2566 และแนวโน้มปี 2566 (21 ส.ค. 2566)
ดาวน์โหลด 7315 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมเศรษฐกิจเอเปค (Economic Committee: EC) ครั้งที่ 2/2566 (21 ส.ค. 2566)
อ่าน 510 ครั้ง
สภาพัฒน์จัดเวทีสัมมนา แนวทางการวัดผลลัพธ์การพัฒนาเมือง ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (18 ส.ค. 2566)
อ่าน 440 ครั้ง
สศช. ร่วมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 ส.ค. 2566)
อ่าน 117 ครั้ง
คณะผู้บริหาร และอาจารย์ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ศึกษาดูงานสภาพัฒน์ (11 ส.ค. 2566)
อ่าน 281 ครั้ง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (11 ส.ค. 2566)
อ่าน 130 ครั้ง
สภาพัฒน์ ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาไท จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนภาคตะวันออกยั่งยืน มุ่งสร้างสังคมเสมอภาคและเท่าเทียม (9 ส.ค. 2566)
อ่าน 218 ครั้ง
สศช. จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจ ครั้งที่ 3/2566 (8 ส.ค. 2566)
การติดตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ภาคตะวันออก ณ จังหวัดสระแก้วและจังหวัดฉะเชิงเทรา (5 ส.ค. 2566)
อ่าน 162 ครั้ง
สศช. ร่วมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28 ก.ค. 2566)
อ่าน 155 ครั้ง
เลขาธิการ สศช. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 (27 ก.ค. 2566)
อ่าน 143 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจและการพัฒนา ภายใต้องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) (26 ก.ค. 2566)
อ่าน 162 ครั้ง
Policy dialogue: การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) ในประเทศไทย (26 ก.ค. 2566)
อ่าน 177 ครั้ง
การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ด้านวิชาการ กฎหมาย และการบูรณาการแผนงานโครงการ (อ.ก.น.บ.วิชาการฯ) ครั้งที่ 2/2566 (25 ก.ค. 2566)
สภาพัฒน์จัดประชุมนำเสนอผลการศึกษาขั้นต้น ระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนา ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม (21 ก.ค. 2566)
อ่าน 408 ครั้ง
สภาพัฒน์ จัดการประชุมระดมความคิดเห็นการพัฒนาคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เชิงประยุกต์ เพื่อการวางแผนจัดการพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ ครั้งที่ 1 (18 ก.ค. 2566)
อ่าน 190 ครั้ง
การขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงาน กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  ณ จังหวัดกระบี่ และภูเก็ต (17 ก.ค. 2566)
อ่าน 386 ครั้ง
การติดตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 3 ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ณ จังหวัดชุมพร (17 ก.ค. 2566)
อ่าน 195 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์