ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
การติดตามและขับเคลื่อนผลการดำเนินงานผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ NEC- Creative LANNA ภายใต้ร่างแผนฯ 13 สู่การปฏิบัติ (6 ก.ค. 2565)
อ่าน 11 ครั้ง
สภาพัฒน์จัดการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ของกิจกรรมการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระยะที่ 2 (5 ก.ค. 2565)
อ่าน 3 ครั้ง
สศช. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (5 ก.ค. 2565)
อ่าน 1 ครั้ง
สภาพัฒน์จัดฝึกอบรมด้านกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา ด้วยกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) (5 ก.ค. 2565)
อ่าน 1 ครั้ง
หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ เข้าพบ ลศช. (30 มิ.ย. 2565)
อ่าน 4 ครั้ง
คณะนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง  ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (28 มิ.ย. 2565)
อ่าน 5 ครั้ง
การประชุมคณะอนุกรรมการพลังเยาวชนขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3/2565 (27 มิ.ย. 2565)
อ่าน 2 ครั้ง
สศช. ร่วมงานเสวนา Robotics & Automation Symposium 2022 (27 มิ.ย. 2565)
อ่าน 5 ครั้ง
เลขาธิการ สศช. ปาฐกถาพิเศษ “สู่โอกาสใหม่ Stronger Thailand” ในงานสัมมนาสู่โอกาสใหม่ Stronger Thailand (23 มิ.ย. 2565)
อ่าน 10 ครั้ง
วุฒิอาสาธนาคารสมองร่วมอบรมหลักสูตร “การใช้งานแอปพลิเคชันซูม” ครั้งที่ 2 (23 มิ.ย. 2565)
อ่าน 1 ครั้ง
สศช. ติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ (22 มิ.ย. 2565)
อ่าน 13 ครั้ง
สศช. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเตรียมพร้อมขับเคลื่อนแผนฯ 13 สู่การปฏิบัติ หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน   (17 มิ.ย. 2565)
อ่าน 0 ครั้ง
สศช. เข้าศึกษาดูงานสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนเตรียมความพร้อม “โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่แห่งใหม่” (14 มิ.ย. 2565)
อ่าน 6 ครั้ง
การรายงานผลการดำเนินงาน ห้องปฏิบัติการนโยบายประเทศไทย หรือ Thailand Policy Lab ประจำปี พ.ศ. 2564 (9 มิ.ย. 2565)
อ่าน 5 ครั้ง
เปลี่ยนพลังประชาชน ร่วมเป็นพลังปราบทุจริต เน้นเปิดข้อมูลปฏิรูปภาครัฐ ให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (9 มิ.ย. 2565)
อ่าน 6 ครั้ง
การประชุมรายงานผลการปฏิบัติราชการ ของผู้รับทุนเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2565 (9 มิ.ย. 2565)
อ่าน 1 ครั้ง
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (7 มิ.ย. 2565)
อ่าน 2 ครั้ง
สศช. ร่วมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (5 มิ.ย. 2565)
อ่าน 5 ครั้ง
สศช. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (2 มิ.ย. 2565)
อ่าน 1 ครั้ง
การประชุมคณะอนุกรรมการพลังเยาวชนขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2/2565 (2 มิ.ย. 2565)
อ่าน 4 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์