ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ประชุมติดตามความก้าวหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 จังหวัด (3 มี.ค. 2560)
เลขาธิการฯ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการนำเสนอผลการศึกษาดูงาน NESDB Future Team รุ่นที่ 6 (2 มี.ค. 2560)
เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์เรื่อง “อนาคตประเทศไทย เพื่อการพัฒนาที่มั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” (2 มี.ค. 2560)
สศช. ร่วมกับ สงป. ประชุมทบทวนและจัดลำดับความสำคัญของแผนงานโครงการงบประมาณฯ เรื่อง การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (24 ก.พ. 2560)
สรุปผลการประชุม คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) ครั้งที่ 1/2560 (24 ก.พ. 2560)
การประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 4 โครงการศึกษารวบรวมผลงานวิจัยและ องค์ความรู้การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากเฮมพ์ (23 ก.พ. 2560)
สศช. ร่วมจัดระบบข้อมูลจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  (23 ก.พ. 2560)
ระดมความคิดเห็นบทบาทภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (23 ก.พ. 2560)
เลขาธิการ สศช. ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “เย็นศิระเพราะพระบริบาล” (22 ก.พ. 2560)
เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ของปี 2559 ทั้งปี 2559 และแนวโน้มปี 2560 (20 ก.พ. 2560)
สศช. จัดงานครบรอบการสถาปนา “67 ปี ตามรอยพ่อ สานต่อการพัฒนา” (18 ก.พ. 2560)
สศช. และสถานทูตอังกฤษร่วมเป็นเจ้าภาพจัดบรรยายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (8 ก.พ. 2560)
เลขาธิการ สศช. หารือผู้แทนบริษัทอิตาเลียนไทยฯ ถึงแนวทางขับเคลื่อนโครงการทวาย (31 ม.ค. 2560)
สศช. จัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (26 ม.ค. 2560)
สศช. จับมือสถาบันอาหาร ศึกษาศักยภาพและโอกาสของสินค้าเกษตรและอาหารแห่งอนาคต (25 ม.ค. 2560)
สศช. ศึกษาการจัดทำเกณฑ์และแนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าสู่ด่านชายแดน (23 ม.ค. 2560)
ระดมความเห็นปรับปรุงรายงานการศึกษาขีดความสามารถของ อปท. ต่อภารกิจการถ่ายโอน (23 ม.ค. 2560)
เลขาธิการ สศช. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวารถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  (23 ม.ค. 2560)
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10 ศึกษาดูงาน ณ สศช. (17 ม.ค. 2560)
เลขาธิการ สศช. หารือผู้แทนธนาคารโลกร่วมแปลงแผนยุทธศาสตร์ชาติของไทย (16 ม.ค. 2560)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์