ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 กลุ่มหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ (16 ธ.ค. 2564)
อ่าน 432 ครั้ง
สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ณ จังหวัดเชียงราย (15 ธ.ค. 2564)
อ่าน 241 ครั้ง
สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ภาคเหนือตอนบน 2 ณ จังหวัดน่าน (15 ธ.ค. 2564)
อ่าน 209 ครั้ง
สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (15 ธ.ค. 2564)
อ่าน 189 ครั้ง
สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และตอนบน (15 ธ.ค. 2564)
อ่าน 272 ครั้ง
สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 กลุ่มนักวิชาการและสถาบันการศึกษา (14 ธ.ค. 2564)
อ่าน 285 ครั้ง
สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ณ จังหวัดพะเยา (14 ธ.ค. 2564)
อ่าน 181 ครั้ง
สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (13 ธ.ค. 2564)
อ่าน 252 ครั้ง
สภาพัฒน์เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ณ จังหวัดสุโขทัย (9 ธ.ค. 2564)
อ่าน 190 ครั้ง
สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (9 ธ.ค. 2564)
อ่าน 271 ครั้ง
สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ณ จังหวัดพิษณุโลก (9 ธ.ค. 2564)
อ่าน 223 ครั้ง
สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ (9 ธ.ค. 2564)
อ่าน 191 ครั้ง
สภาพัฒน์เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ (8 ธ.ค. 2564)
อ่าน 185 ครั้ง
สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 กลุ่มผู้สูงอายุ (8 ธ.ค. 2564)
อ่าน 416 ครั้ง
สภาพัฒน์ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (5 ธ.ค. 2564)
อ่าน 62 ครั้ง
ระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออก (3 ธ.ค. 2564)
อ่าน 253 ครั้ง
ผลการประชุมคณะกรรมการบูรณาการเพื่อพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม นัดแรก  (3 ธ.ค. 2564)
อ่าน 71 ครั้ง
สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 กลุ่มภาคเอกชน (2 ธ.ค. 2564)
อ่าน 245 ครั้ง
สภาพัฒน์จัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความเห็นต่อ ร่าง หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมวิทยากรการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการขยายผลการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน (1 ธ.ค. 2564)
อ่าน 68 ครั้ง
เลขาธิการฯ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์เดินหน้าเศรษฐกิจไทย 2022” ในงานสัมมนา Thailand Economic Outlook 2022 อนาคตเศรษฐกิจไทย (29 พ.ย. 2564)
อ่าน 62 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์