ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคกลาง ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (26 ส.ค. 2563)
สภาพัฒน์ร่วมกับวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคตะวันออกจัดการประชุมระดมสมองพัฒนาภาคตะวันออก (25 ส.ค. 2563)
สศช. จัดประชุม “การจัดทำโครงการสำคัญประจำปี 2565 เพื่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ” พร้อมทบทวนแผนแม่บทฯ รองรับ New Normal (21 ส.ค. 2563)
สศช. จัดประชุมระดมความเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus group) ครั้งที่ 1 “การพัฒนาเกษตรยั่งยืน” (18 ส.ค. 2563)
อ่าน 47 ครั้ง
กก.ปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม เห็นชอบ 5 กิจกรรมปฏิรูป ประกอบการรับฟังความเห็นประชาชน (18 ส.ค. 2563)
อ่าน 46 ครั้ง
สศช. เผย จีดีพีไตรมาส 2/2563 ปรับตัวลดลง 12.2% พร้อมชูนโยบาย ศก.มหภาค รับมือ (17 ส.ค. 2563)
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
สภาพัฒน์เผยรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2563 (17 ส.ค. 2563)
สศช. ร่วมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 ส.ค. 2563)
อ่าน 50 ครั้ง
สศช. จัดอบรมการวางแผนจากล่างขึ้นบนด้วยกระบวนการปรึกษาหารือ “จากบทเรียนฐานรากสู่การออกแบบนโยบายที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (7 ส.ค. 2563)
สศช. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ดัชนีวัดรูปแบบบุคลิกภาพ MBTI®” สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ (4 ส.ค. 2563)
อ่าน 78 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ พิจารณาปรับจุดเน้นกิจกรรมรับ “นิวนอมอล” (30 ก.ค. 2563)
อ่าน 88 ครั้ง
สศช. ร่วมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28 ก.ค. 2563)
อ่าน 46 ครั้ง
สภาพัฒน์แจงข้อเท็จจริงกรณีเงินเพิ่มพิเศษของ อสม. (27 ก.ค. 2563)
ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “มุมมองคนรุ่นใหม่ : แนวทางการพัฒนาประเทศภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” เปิดพื้นที่ระดมความเห็นคนรุ่นใหม่ร่วมขับเคลื่อนประเทศ (24 ก.ค. 2563)
อ่าน 76 ครั้ง
สศช. ส่งเสริมการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง นครศรีธรรมราช (24 ก.ค. 2563)
อ่าน 63 ครั้ง
สศช. จัดประชุมแนะนำโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน  ณ จังหวัดสุโขทัย (23 ก.ค. 2563)
อ่าน 53 ครั้ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีและภาคเอกชน กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง-ญี่ปุ่นด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 13 (21 ก.ค. 2563)
อ่าน 57 ครั้ง
สศช. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 (20 ก.ค. 2563)
อ่าน 65 ครั้ง
สศช. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน SDGs ประสาน “รัฐ-เอกชน-ประชาสังคม” ขับเคลื่อนไทยสู่ความยั่งยืน  (17 ก.ค. 2563)
อ่าน 71 ครั้ง
เลขาธิการ สศช. ปฏิเสธข่าวการเข้าร่วม ครม.ภายหลังเกษียณฯ พร้อมช่วยสนับสนุนงานอยู่เบื้องหลัง (17 ก.ค. 2563)
ดาวน์โหลด 141 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์