ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามของปี 2559 และแนวโน้มปี 2559 - 2560 (21 พ.ย. 2559)
เติมพลังสร้างสรรค์เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพของพนักงานราชการ สศช. (21 พ.ย. 2559)
เลขาธิการ สศช. หารือเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เรื่อง โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (21 พ.ย. 2559)
คณะเจ้าหน้าที่กรมงบประมาณแห่งชาติภูฏานศึกษาดูงานกระบวนการงบประมาณของไทย ณ สศช. (17 พ.ย. 2559)
เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์นิตยสาร Oxford Business Group  ชี้แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจไทย และสาระสำคัญในแผนฯ 12   (15 พ.ย. 2559)
เลขาธิการ สศช. แสดงปาฐกถาพิเศษ “Global and Thailand Macro Economic Outlook 2017”  (15 พ.ย. 2559)
สศช. เพิ่มสมรรถนะข้าราชการบรรจุใหม่ NESDB Future Team รุ่นที่ 6  (15 พ.ย. 2559)
การประชุมหารือเตรียมการประชุมคณะกรรมการ คนพ. (14 พ.ย. 2559)
เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์ข่าว 3 มิติ เรื่องการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในแผนฯ 12   (11 พ.ย. 2559)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (8 พ.ย. 2559)
สศช. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน Work Hard Work Smart (4 พ.ย. 2559)
เลขาธิการ สศช. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมทอดกฐิน ณ วัดชีโพน จ.พระนครศรีอยุธยา (1 พ.ย. 2559)
เลขาธิการ สศช. แสดงปาฐกถาพิเศษ “ประเทศไทย 4.0 และอาเซียน 4.0” (28 ต.ค. 2559)
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 3/2559  (26 ต.ค. 2559)
เอกชนขานรับร่วมระดมความคิดเห็นบทบาทภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (25 ต.ค. 2559)
เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์เรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจไทยแก่สำนักข่าว จิจิ เพรส  (21 ต.ค. 2559)
ผลการประชุมเวทีหารือระดับสูงระหว่างหน่วยงานวางแผนระดับประเทศในสมาชิกอาเซียน  (21 ต.ค. 2559)
คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ศึกษาดูงาน ณ สศช. (20 ต.ค. 2559)
เลขาธิการ สศช. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (19 ต.ค. 2559)
การศึกษารวบรวมงานวิจัยและองค์ความรู้สู่การแปรรูปเพิ่มมูลค่าจากเฮมพ์    (6 ต.ค. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [59] 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์