ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ร่วมกระตุ้นการลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.มุกดาหาร (22 เม.ย. 2559)
ที่ปรึกษาฯ สศช. ให้การต้อนรับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (21 เม.ย. 2559)
สศช. เตรียมระดมความคิดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในระดับภาค (11 เม.ย. 2559)
เลขาธิการ สศช. นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันปีใหม่ของไทย (11 เม.ย. 2559)
การประชุมร่วมคณะอนุกรรมการ 3 คณะ ภายใต้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) (8 เม.ย. 2559)
เลขาธิการ สศช. หารือกับผู้แทนศูนย์การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์ (7 เม.ย. 2559)
ดร.เสนาะ  อูนากูล อดีตเลขาธิการ สศช. 2 สมัย รับรางวัลผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2559 (7 เม.ย. 2559)
สศช. ร่วมติดตามความก้าวหน้าโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (7 เม.ย. 2559)
เลขาธิการ สศช. และผู้แทนสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยหารือโครงการดาวเทียมธีออส (5 เม.ย. 2559)
สศช. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝ่ายไทย เตรียมการด้านข้อมูลโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (4 เม.ย. 2559)
สศช. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "วิกฤตการก่อการร้ายในโลกปัจจุบัน" (4 เม.ย. 2559)
ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการดีเด่นของ  สศช. (1 เม.ย. 2559)
สศช. ร่วมศึกษาดูงานความก้าวหน้าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี (1 เม.ย. 2559)
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ  (29 มี.ค. 2559)
ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมสร้างพลังขับเคลื่อนพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (28 มี.ค. 2559)
ผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการกรอ.ส่วนกลางและคณะกรรมการกรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (18 มี.ค. 2559)
เลขาธิการ สศช. นำคณะผู้บริหารถวายพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (14 มี.ค. 2559)
รองเลขาธิการ สศช. ลงพื้นที่มอบนโยบายและติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ (10 มี.ค. 2559)
เลขาธิการ สศช. และผู้แทนสถานทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยหารือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (10 มี.ค. 2559)
สศช. เร่งจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ภายใต้แผนฯ 12 (8 มี.ค. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [55] 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์