ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
สภาพัฒน์ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สปป.ลาว เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำหรับการวางแผนพัฒนา (4 ส.ค. 2565)
อ่าน 84 ครั้ง
สศช. และ UNDP จัดอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการวิเคราะห์และออกแบบนโยบายเชิงนวัตกรรมสาหรับประเทศไทย (4 ส.ค. 2565)
อ่าน 134 ครั้ง
สภาพัฒน์ จัดการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นในการจัดทำคู่มือ SEA เชิงประยุกต์ สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) (4 ส.ค. 2565)
อ่าน 64 ครั้ง
สศช. จัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและจดรายงานการประชุม” แก่บุคลากร สศช. (4 ส.ค. 2565)
อ่าน 108 ครั้ง
สศช. จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจ ครั้งที่ 3/2565 (3 ส.ค. 2565)
อ่าน 62 ครั้ง
สศช. ร่วมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28 ก.ค. 2565)
อ่าน 86 ครั้ง
สศช. จัดพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563-2564  (27 ก.ค. 2565)
อ่าน 123 ครั้ง
สศช. จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ (27 ก.ค. 2565)
อ่าน 117 ครั้ง
เลขาธิการ สศช. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565  (27 ก.ค. 2565)
อ่าน 76 ครั้ง
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเป็นประธานเปิดงานและทรงปาฐกถาพิเศษในงาน “20 ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม” 5 สิงหาคม ศกนี้ (27 ก.ค. 2565)
อ่าน 75 ครั้ง
สศช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (25 ก.ค. 2565)
อ่าน 75 ครั้ง
สภาพัฒน์จับมือกระทรวงคมนาคมของราชอาณาจักรกัมพูชาแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ (19 ก.ค. 2565)
อ่าน 72 ครั้ง
สศช. จัดหลักสูตร STRONG NESDC ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (19 ก.ค. 2565)
อ่าน 86 ครั้ง
ผู้บริหาร สศช. บันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (7 ก.ค. 2565)
อ่าน 96 ครั้ง
การติดตามและขับเคลื่อนผลการดำเนินงานผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ NEC- Creative LANNA ภายใต้ร่างแผนฯ 13 สู่การปฏิบัติ (6 ก.ค. 2565)
อ่าน 245 ครั้ง
สภาพัฒน์จัดการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ของกิจกรรมการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระยะที่ 2 (5 ก.ค. 2565)
อ่าน 78 ครั้ง
สศช. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (5 ก.ค. 2565)
อ่าน 79 ครั้ง
สภาพัฒน์จัดฝึกอบรมด้านกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา ด้วยกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) (5 ก.ค. 2565)
อ่าน 62 ครั้ง
หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ เข้าพบ ลศช. (30 มิ.ย. 2565)
อ่าน 126 ครั้ง
คณะนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง  ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (28 มิ.ย. 2565)
อ่าน 232 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์