ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
มูลนิธิพระยาสุริยานุวัตรร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่ม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านมูลนิธิกระจกเงา (26 ต.ค. 2565)
อ่าน 31 ครั้ง
Thailand Policy Lab ยกทัพผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมเชิงนโยบาย ร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง ภายในงานเสวนา "Policy Innovation Exchange ครั้งที่ 3" (26 ต.ค. 2565)
อ่าน 61 ครั้ง
เลขาธิการ สศช. ร่วมเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราช (23 ต.ค. 2565)
สศช. ร่วมถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช  (23 ต.ค. 2565)
อ่าน 28 ครั้ง
ผู้บริหาร สศช. ร่วมเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน  (22 ต.ค. 2565)
อ่าน 48 ครั้ง
สศช. ติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ (21 ต.ค. 2565)
อ่าน 34 ครั้ง
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) ครั้งที่ 2/2565 (21 ต.ค. 2565)
อ่าน 93 ครั้ง
สศช. ติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ (20 ต.ค. 2565)
อ่าน 27 ครั้ง
การหารือทวิภาคีเกี่ยวกับทิศทางความร่วมมือระหว่างไทยกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) และโครงการ Country Programme ระยะที่ 2 (19 ต.ค. 2565)
อ่าน 29 ครั้ง
ผู้บริหาร สศช. ร่วมเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน  (19 ต.ค. 2565)
อ่าน 37 ครั้ง
สภาพัฒน์เข้าร่วมอภิปรายเรื่อง “การประยุกต์ใช้บัญชีกระแสการโอนประชาชาติ (NTA) ในเชิงนโยบายของประเทศไทย” ภายใต้การประชุมเชิงปฏิบัติการของสำนักงานกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (19 ต.ค. 2565)
อ่าน 29 ครั้ง
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ 1/2565 (19 ต.ค. 2565)
อ่าน 50 ครั้ง
สศช. ติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ (18 ต.ค. 2565)
อ่าน 27 ครั้ง
สภาพัฒน์ร่วมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ต.ค. 2565)
อ่าน 23 ครั้ง
สศช. ติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ (12 ต.ค. 2565)
อ่าน 36 ครั้ง
ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ครั้งที่ 2/2565 (10 ต.ค. 2565)
อ่าน 77 ครั้ง
สายงานพัฒนาภาคฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค (10 ต.ค. 2565)
อ่าน 29 ครั้ง
สภาพัฒน์ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 86 ปี วันถึงแก่อนิจกรรมพระยาสุริยานุวัตร (1 ต.ค. 2565)
อ่าน 31 ครั้ง
สภาพัฒน์ จัดเวทีระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาภาคตะวันออก ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ณ จังหวัดชลบุรี (30 ก.ย. 2565)
อ่าน 24 ครั้ง
นร. - นศ. รับรางวัลประกวดผลงานศิลปะดิจิทัลอาร์ต “พลิกโฉมประเทศสู่ความยั่งยืน” (30 ก.ย. 2565)
อ่าน 29 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์