ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สภาพัฒน์ เข้าชมงานนิทรรศการ “ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.”  (5 ธ.ค. 2563)
สศช. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (5 ธ.ค. 2563)
สภาพัฒน์จัดทำหนังสือ “แนวพระราชดำริการพัฒนาสู่ความยั่งยืน” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประชาชนที่สนใจขอรับได้ตั้งแต่บัดนี้ (4 ธ.ค. 2563)
สศช. ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช (4 ธ.ค. 2563)
สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และผู้มีส่วนได้เสีย โครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วฯ (30 พ.ย. 2563)
สศช. รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคเหนือ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (27 พ.ย. 2563)
สศช. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน SDGs ครั้งที่ 2/2563 เดินหน้าสู่ “ทศวรรษแห่งการทำจริง” (26 พ.ย. 2563)
อ่าน 5 ครั้ง
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 26 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ผ่านระบบประชุมทางไกล (26 พ.ย. 2563)
แถลงเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามของปี 2563 และแนวโน้มปี 2563 – 2564 (16 พ.ย. 2563)
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
สภาพัฒน์เผยรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2563 (16 พ.ย. 2563)
กลุ่มข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงในโครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤธิ์สูง รุ่นที่ 15 ศึกษาดูงาน สศช. (16 พ.ย. 2563)
อ่าน 3 ครั้ง
สศช. จัดการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA สำหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) (13 พ.ย. 2563)
สศช. จัดสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สู่การวางแผนอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) (13 พ.ย. 2563)
สศช. ต้อนรับคณะอาจารย์จากวิทยาลัยการทัพบก เพื่อศึกษาดูงาน (11 พ.ย. 2563)
อ่าน 2 ครั้ง
“สภาพัฒน์” จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “แนวทางการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน” และ  “กรอบแนวคิดและระบบตัวชี้วัดเกี่ยวกับเมืองหลากหลายมิติ”  (10 พ.ย. 2563)
อ่าน 4 ครั้ง
สศช. หารือร่วมกับภาคีเครือข่าย เตรียมสร้าง “ห้องเรียน SDGs” (9 พ.ย. 2563)
อ่าน 2 ครั้ง
การประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 24 (24th GMS Ministerial Conference) ภายใต้แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (GMS)  ผ่านระบบการประชุมทางไกล (6 พ.ย. 2563)
อ่าน 1 ครั้ง
สภาพัฒน์ฯ ร่วมประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 27 แผนงาน IMT-GT  หารือรับมือผลกระทบจาก COVID-19  (5 พ.ย. 2563)
อ่าน 5 ครั้ง
การนำเสนอรายงานสถานการณ์ความยากจนปี 2562 (3 พ.ย. 2563)
อ่าน 8 ครั้ง
เลขาธิการ สศช. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมทอดกฐิน ณ วัดไผ่โสมนรินทร์ จ.พระนครศรีอยุธยา (27 ต.ค. 2563)
อ่าน 3 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์