ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
สภาพัฒน์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน – 18 พฤษภาคม นี้ (19 เม.ย. 2560)
เลขาธิการฯ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (12 เม.ย. 2560)
คณะทำงานอำนวยการด้านประชาสัมพันธ์และพิธีการจัดประชุม เตรียมการประชุมประจำปี 2560 ของ สศช. (12 เม.ย. 2560)
สศช. บรรยายสรุปสถานการณ์เศรษฐกิจไทยแก่คณะนักลงทุนต่างประเทศ (11 เม.ย. 2560)
นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สนามบินอู่ตะเภา เพื่อผลักดันการพัฒนา EEC ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม (7 เม.ย. 2560)
สศช. ร่วมขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ (3 เม.ย. 2560)
สศช. ลงพื้นที่จัดทำข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาเมืองฉะเชิงเทรา (3 เม.ย. 2560)
ผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ. ส่วนกลาง และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  (29 มี.ค. 2560)
สศช. ประชุมหารือจัดตั้งฉะเชิงเทราเป็นเมืองศูนย์ราชการ (25 มี.ค. 2560)
สศช. เตรียมจัดประชุมประจำปี 2560 “ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย” (24 มี.ค. 2560)
สศช. ระดมความคิดกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน วางแผนพัฒนาประชากรของประเทศระยะ 20 ปี  (24 มี.ค. 2560)
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายแก่ สศช. (10 มี.ค. 2560)
เลขาธิการฯ หารือกับผู้อำนวยการ ADB ประจำประเทศไทยถึงแนวทางความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา  (9 มี.ค. 2560)
ภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวม ปี 2559 (6 มี.ค. 2560)
เลขาธิการฯ เป็นประธานการบรรยาย “Balancing Economic Growth and Environment Sustainability” (6 มี.ค. 2560)
สศช. ประชุมติดตามความก้าวหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 จังหวัด (3 มี.ค. 2560)
เลขาธิการฯ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการนำเสนอผลการศึกษาดูงาน NESDB Future Team รุ่นที่ 6 (2 มี.ค. 2560)
เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์เรื่อง “อนาคตประเทศไทย เพื่อการพัฒนาที่มั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” (2 มี.ค. 2560)
สศช. ร่วมกับ สงป. ประชุมทบทวนและจัดลำดับความสำคัญของแผนงานโครงการงบประมาณฯ เรื่อง การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (24 ก.พ. 2560)
สรุปผลการประชุม คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) ครั้งที่ 1/2560 (24 ก.พ. 2560)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์