ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
ระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคกลาง และกรุงเทพฯ ครั้งที่ 2 (16 พ.ค. 2559)
เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี 2559 และแนวโน้มปี 2559 (16 พ.ค. 2559)
สศช. พิจารณารายงานการศึกษาโครงการสำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะทั่วประเทศ (13 พ.ค. 2559)
สศช. เร่งศึกษารวบรวมผลงานวิจัยและองค์ความรู้การแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มจากเฮมพ์ หรือกัญชง (12 พ.ค. 2559)
ชาวอีสานร่วมระดมความเห็นต่อร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (11 พ.ค. 2559)
คณะผู้บริหาร สศช. เข้าร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันฉัตรมงคล (5 พ.ค. 2559)
สศช. ร่วมหารือภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกปี 2559 และแนวโน้มปี 2559 (4 พ.ค. 2559)
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับประเทศ่ ทบทวนยุทธศาสตร์ความร่วมมือภายใต้แผนงาน IMT-GT (4 พ.ค. 2559)
สศช. เตรียมจัดประชุมระดมความเห็นการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (4 พ.ค. 2559)
สศช. เตรียมจัดประชุมประจำปี 2559 เรื่อง “ร่างแผนฯ 12” (4 พ.ค. 2559)
สศช. พิจารณาแนวทางการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ สศช. (3 พ.ค. 2559)
ระดมความเห็นต่อร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กลุ่มภาคกลาง และกรุงเทพฯ ครั้งที่ 1 (3 พ.ค. 2559)
ประชาชนภาคเหนือร่วมระดมความเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  (29 เม.ย. 2559)
สศช. ระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ภาคใต้ (28 เม.ย. 2559)
เลขาธิการ สศช. ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (27 เม.ย. 2559)
สศช. ร่วมประชุมหารือการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำดิบสำหรับผลิตประปาระยอง (26 เม.ย. 2559)
หารือเตรียมระดมความคิดเห็นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในภาคกลาง  (25 เม.ย. 2559)
นักเรียนทุนพระราชทานฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่น 1- 4 เข้าพบนายกรัฐมนตรี (22 เม.ย. 2559)
สศช. ร่วมกระตุ้นการลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.มุกดาหาร (22 เม.ย. 2559)
ที่ปรึกษาฯ สศช. ให้การต้อนรับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (21 เม.ย. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์