ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. เตรียมปรับแผนการปฏิรูปประเทศให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ (10 มิ.ย. 2562)
รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่ง ปี 2562 (6 มิ.ย. 2562)
อ่าน 62 ครั้ง
สศช. จัดอบรมพัฒนาทักษะการสอนงานสำหรับผู้บังคับบัญชา (4 มิ.ย. 2562)
สศช. จัดเวทีหารือเชิงนโยบายเพื่อบูรณาการการดำเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (4 มิ.ย. 2562)
สศช. ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (3 มิ.ย. 2562)
สศช. ร่วมกับ สกสว. และ UNFPA จัดสัมมนา “ครอบครัวไทย ยุคเกิดน้อย อายุยืน : ทางเลือกและข้อท้าทาย” (31 พ.ค. 2562)
สศช. จัดระดมความเห็นการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1 (31 พ.ค. 2562)
รองนายกรัฐมนตรีหารือพร้อมมอบนโยบาย สศช. หาแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน (31 พ.ค. 2562)
คณะเจ้าหน้าที่กัมพูชาดูงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ณ สศช.   (31 พ.ค. 2562)
ที่ปรึกษาการลงทุน ดอยซ์ ทิสโก้ จำกัด หารือ สศช. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย (31 พ.ค. 2562)
ศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยดีขึ้น 5 อันดับ  สภาพัฒน์ และTMA เผยผลการจัดอันดับฯ จาก IMD ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 25 (29 พ.ค. 2562)
อ่าน 294 ครั้ง
เลขาธิการ สศช. นำคณะผู้บริหารร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดโครงการชัยพัฒนาประชาเกษม และร้านภัทรพัฒน์ (นางเลิ้ง) (27 พ.ค. 2562)
สศช. แนะแนวทางดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (27 พ.ค. 2562)
เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยหารือสถานการณ์เศรษฐกิจไทย ณ สศช.  (27 พ.ค. 2562)
เลขาธิการฯ นำคณะผู้บริหาร สศช. บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (23 พ.ค. 2562)
สศช. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (23 พ.ค. 2562)
อ่าน 44 ครั้ง
เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 2.8 (21 พ.ค. 2562)
สศช. จัดอบรมเพื่อพัฒนากระบวนการการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (21 พ.ค. 2562)
อ่าน 74 ครั้ง
สศช. ลงพื้นที่จังหวัดสตูล สำรวจพื้นที่และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (15 พ.ค. 2562)
บูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (10 พ.ค. 2562)
อ่าน 35 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์