ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ทำบุญตักบาตรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560
วันที่ 5 ม.ค. 2560
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์กับ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล หลังจากนั้น ได้ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560 ณ บริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้า เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันแรกของการทำงานในปี 2560 

พร้อมกันนี้ นางสาวลดาวัลย์  คำภา และนางชุตินาฏ  วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการฯ นายมนตรี  บุญพาณิชย์ และนายดนุชา  พิชยนันท์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน รักษาการในตำแหน่งรองเลขาธิการฯ นำคณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง รวมถึงอาหารคาวหวาน แด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ บริเวณหน้าตึกสุริยานุวัตร สศช. เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันแรกของการทำงานในปีใหม่ 2560 ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี

ข่าว : เมฐติญา  วงษ์ภักดี 
ภาพ : ปราณี  ขวัญเกิด, เมฐติญา  วงษ์ภักดี , อมรเทพ  ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์