ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ร่วมกับธนาคารโลกและยูนิเซฟเร่งผลักดันการพัฒนาทุนมนุษย์ในอาเซียน (24 ก.ย. 2562)
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒๕ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนงาน IMT-GT (24 ก.ย. 2562)
การฝึกอบรมทางวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 5 (ภาคเหนือ) ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)   (20 ก.ย. 2562)
ทุกภาคส่วนร่วม "พัฒนาพื้นที่ไทย : เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก”  (18 ก.ย. 2562)
สศช. ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล (18 ก.ย. 2562)
สศช. ร่วมระดมความเห็นพัฒนาเมืองท่องเที่ยวชายแดน (เบตง) และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องการท่องเที่ยว  (13 ก.ย. 2562)
สภาพัฒน์จัดอบรมการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง  (13 ก.ย. 2562)
สศช. จัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 และร่วมกิจกรรมจิตอาสา (12 ก.ย. 2562)
สภาพัฒน์ - ยูนิเซฟ เผยเด็ก 1 ใน 5 คน ประเทศไทยกำลังเผชิญความยากจนหลากหลายมิติ (11 ก.ย. 2562)
สศช. จัดบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเศรษฐมิติ   (11 ก.ย. 2562)
 ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมหารือเพื่อเร่งผลักดันการพัฒนาทุนมนุษย์ (10 ก.ย. 2562)
สภาพัฒน์จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 4 เรื่อง แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศไทย  (10 ก.ย. 2562)
สศช. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนโนนท่อนวิทยา ร่วมกับนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.  (5 ก.ย. 2562)
อ่าน 878 ครั้ง
สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่ภาคเหนือ (4 ก.ย. 2562)
สภาพัฒน์จัดประชุมประจำปี 2562 "พัฒนาพื้นที่ไทย : เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก” 18 ก.ย. นี้ (4 ก.ย. 2562)
อ่าน 2337 ครั้ง
สศช. ร่วมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนกรอบแนวคิดการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (4 ก.ย. 2562)
รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคใต้พัฒนาประเทศ บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3 ก.ย. 2562)
ภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2562 (2 ก.ย. 2562)
สศช. และ AMRO หารือนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการงบประมาณและแนวโน้มเศรษฐกิจไทย (30 ส.ค. 2562)
อ่าน 717 ครั้ง
สศช. ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล (23 ส.ค. 2562)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์