ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์ Matichon Weekend เรื่องเศรษฐกิจนอกระบบ (10 ก.ย. 2559)
เลขาธิการ สศช. ร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ระหว่างไทยและเมียนมา ณ นครเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (9 ก.ย. 2559)
สศช. ระดมความเห็นวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคเหนือ เตรียมจัดการประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ  (8 ก.ย. 2559)
เลขาธิการ สศช. ปาฐกถาพิเศษ “ยุทธศาสตร์การพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยเพื่อเพิ่มขีดแข่งขันของไทย” (7 ก.ย. 2559)
สศช. ร่วมกับ UNFPA ระดมความคิดเห็น (ร่าง) แผนประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะ 20 ปี  (2 ก.ย. 2559)
สศช. จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “ปลูกป่าชายเลน” พร้อมระดมความคิดเห็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (30 ส.ค. 2559)
ภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2559 (29 ส.ค. 2559)
สภาพัฒน์จับมือเครือข่ายเสริมสร้างพัฒนาระบบเกษตรปลอดภัยดำเนินสะดวก    (29 ส.ค. 2559)
ผลการประชุมแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดร้อยเอ็ด (29 ส.ค. 2559)
ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (26 ส.ค. 2559)
สศช. จัดการอบรมหลักสูตร “การวางแผนยุทธศาสตร์ชาติ” รุ่นที่ 3 (24 ส.ค. 2559)
เลขาธิการ สศช. ร่วมประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ธปท.  (22 ส.ค. 2559)
เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์ Channel NewsAsia ชี้ความเชื่อมโยงแผนฯ 12 กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ (22 ส.ค. 2559)
สศช. และ TDRI ร่วมจัดอบรมการสร้างบัญชีเมทริกซ์สังคม (19 ส.ค. 2559)
รองเลขาธิการ สศช. ปฐกถาพิเศษในการประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ปี 2559 (19 ส.ค. 2559)
เลขาธิการ สศช. ร่วมหารือขับเคลื่อนโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (17 ส.ค. 2559)
เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี 2559 และแนวโน้มปี 2559 (15 ส.ค. 2559)
ผู้บริหาร สศช. ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  (12 ส.ค. 2559)
สศช. ปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญบรรจุใหม่ ประจำปี 2559   (12 ส.ค. 2559)
สศช. จัดทำโครงการศึกษายกระดับจุดผ่านแดนและจุดผ่อนปรนทางการค้าสู่ชายแดน (12 ส.ค. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 [61] 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์