ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
สภาพัฒน์จัดระดมความคิดกรอบแผนฯ 13 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (29 มี.ค. 2564)
สภาพัฒน์จัดระดมความคิดกรอบแผนฯ 13 ระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (29 มี.ค. 2564)
สภาพัฒน์จัดระดมความคิดกรอบแผนฯ 13 กลุ่มจังหวัดกลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (29 มี.ค. 2564)
อ่าน 77 ครั้ง
สศช. ร่วมหารือผู้ประสานงาน UN ประจำประเทศไทยเพื่อวางกรอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย (26 มี.ค. 2564)
อ่าน 98 ครั้ง
สภาพัฒน์จัดระดมความคิดเห็นหน่วยงานภาครัฐ ต่อกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (24 มี.ค. 2564)
อ่าน 148 ครั้ง
สศช. เร่งระดมความคิดกรอบแผนฯ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (19 มี.ค. 2564)
อ่าน 65 ครั้ง
สภาพัฒน์จัดระดมความคิดกรอบแผนฯ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (18 มี.ค. 2564)
อ่าน 123 ครั้ง
สภาพัฒน์เดินหน้าจัดระดมความคิดกรอบแผนฯ 13 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (18 มี.ค. 2564)
อ่าน 121 ครั้ง
สภาพัฒน์จัดระดมความคิดกรอบแผนฯ 13 กลุ่มจังหวัดกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน (15 มี.ค. 2564)
อ่าน 71 ครั้ง
สภาพัฒน์จัดระดมความคิดกรอบแผนฯ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (12 มี.ค. 2564)
อ่าน 103 ครั้ง
เลขาธิการ สศช. ร่วมเป็นวิทยากร สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางดำเนินงานในอนาคตสำหรับนายก อบจ. ณ สถาบันพระปกเกล้า (12 มี.ค. 2564)
สภาพัฒน์ระดมความคิดกรอบแผนฯ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (12 มี.ค. 2564)
อ่าน 54 ครั้ง
ผู้แทนจาก UNICEF และ UNFPA เข้าพบเลขาธิการ สศช. (10 มี.ค. 2564)
คณะกรรมการจริยธรรมประจำ สศช. เสนอแนะแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (9 มี.ค. 2564)
อ่าน 71 ครั้ง
สศช. จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 3 “คู่มือแนวทางการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน" (8 มี.ค. 2564)
อ่าน 102 ครั้ง
สภาพัฒน์จัดระดมความคิดกรอบแผนฯ 13 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (4 มี.ค. 2564)
วุฒิอาสาธนาคารสมองกลุ่มภาคเหนือตอนบนร่วมระดมความเห็นต่อกรอบแผนฯ 13 (4 มี.ค. 2564)
อ่าน 101 ครั้ง
การประชุมร่วมคณะกรรมการ ก.บ.ภ. และ ก.น.จ. ครั้งที่ 1/2564  (3 มี.ค. 2564)
อ่าน 194 ครั้ง
สภาพัฒน์จัดระดมความคิดกรอบแผนฯ 13 ทั่วประเทศ เริ่มที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (1 มี.ค. 2564)
สภาพัฒน์เผยรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส 4 และภาพรวม ปี 2563 (23 ก.พ. 2564)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์