ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
ครม. เห็นชอบร่างแผนการปฎิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน (16 มี.ค. 2561)
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”  (13 มี.ค. 2561)
ภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวม ปี 2560 (9 มี.ค. 2561)
ผลการประชุมร่วมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ครั้งที่ 1/2561 (2 มี.ค. 2561)
สศช. จัดงานครบรอบการสถาปนา 68 ปี “สภาพัฒน์โฉมใหม่ อนาคตก้าวไกล” (28 ก.พ. 2561)
สศช. หารือกับผู้แทนกระทรวงการคลังออสเตรเลีย  (27 ก.พ. 2561)
AMRO ติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจไทย ณ สศช.  (26 ก.พ. 2561)
สศช. ศึกษาและสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของคนไทยจำแนกตามช่วงอายุ (21 ก.พ. 2561)
สศช. ประชุมชี้แจงแนวทางจัดทำรายงานการศึกษา “การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงิน”  (21 ก.พ. 2561)
ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เห็นชอบในหลักการร่างแผนการปฎิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน (19 ก.พ. 2561)
เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ของปี 2560 ทั้งปี 2560 และแนวโน้มปี 2561 (19 ก.พ. 2561)
ชาวภาคกลางร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น (16 ก.พ. 2561)
ชาวเหนือร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น   (8 ก.พ. 2561)
ชาวอีสานร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น (5 ก.พ. 2561)
สศช. จัดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น จากประชาชนทั่วประเทศ ช่วง ก.พ. นี้   (2 ก.พ. 2561)
ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ “วุฒิอาสาธนาคารสมองกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับพื้นที่” จ.ฉะเชิงเทรา (2 ก.พ. 2561)
สศช. จัดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น จากประชาชนทั่วประเทศ ช่วง ก.พ. นี้   (1 ก.พ. 2561)
สศช. จัดกิจกรรมปลุก-ปลูกจิตสำนึก-ปรับเปลี่ยนฐานความคิด มุ่งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร สศช. ทุกระดับ (1 ก.พ. 2561)
ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. และข้อเสนอการปรับโครงสร้าง สศช. (24 ม.ค. 2561)
เลขาธิการฯ ร่วมประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาแม่ฮ่องสอน พร้อมลงพื้นที่ศึกษาดูงาน (22 ม.ค. 2561)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์