ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน (13 ก.ค. 2559)
พิธีเปิดอาคารที่ทำการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สศช. (11 ก.ค. 2559)
สายงานเศรษฐกิจ สศช. ระดมความคิดเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประจำปี 2559 (7 ก.ค. 2559)
ผู้บริหาร สศช. บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (6 ก.ค. 2559)
สศช. จัดโครงการการวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (4 ก.ค. 2559)
เตรียมเสนอคณะกรรมการบริหาร สศช. พิจารณารายงานการศึกษาโครงการสำรวจศักยภาพเกาะทั่วประเทศ ฉบับสมบูรณ์ (4 ก.ค. 2559)
สศช. ร่วมจัดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ ๘๔ (28 มิ.ย. 2559)
เลขาธิการ สศช. บรรยายเรื่องการลงทุนภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย (28 มิ.ย. 2559)
สานสัมพันธ์ 3 สภา กับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน (27 มิ.ย. 2559)
รองเลขาธิการ สศช. บรรยายทิศทางแผนฯ 12 เตรียมพร้อมบูรณาการการจัดทำยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคกลาง (27 มิ.ย. 2559)
สศช. ระดมความคิดกำหนดเกณฑ์จัดลำดับความสำคัญเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (26 มิ.ย. 2559)
สศช. จับมือ TDRI ระดมความคิดจัดทำบัญชีเมทริกซ์สังคม (24 มิ.ย. 2559)
เลขาธิการ สศช. ติดตามนายกรัฐมนตรีไปประชุมและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการจังหวัดระยอง (24 มิ.ย. 2559)
สศช. เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพผู้ใหญ่วิบูลย์  เข็มเฉลิม อดีตกรรมการบริหาร สศช. (22 มิ.ย. 2559)
รองเลขาธิการ สศช. บรรยายเรื่องแผนฯ 12 (21 มิ.ย. 2559)
สศช. จับมือภาคธุรกิจร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (21 มิ.ย. 2559)
สศช. ร่วมชี้แจงตอบข้อซักถาม ในเวทีการประชุม “ร่างรัฐธรรมนูญ ประชามติ และประชาชน” ครั้งที่ 2 (18 มิ.ย. 2559)
สศช. เร่งจัดทำบัญชีเมตริกซ์สังคม (17 มิ.ย. 2559)
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2560  (17 มิ.ย. 2559)
เลขาธิการ สศช. และอัครราชทูตญี่ปุ่นฝ่ายเศรษฐกิจ หารือความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น (16 มิ.ย. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์