ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดการประชุม ITA Workshop ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล  (3 พ.ค. 2564)
สศช. จัดการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น เรื่อง (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. …. (16 เม.ย. 2564)
อ่าน 2274 ครั้ง
สภาพัฒน์จัดระดมความคิดกรอบแผนฯ 13 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส) จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล (16 เม.ย. 2564)
สภาพัฒน์จัดระดมความคิดกรอบแผนฯ 13 กลุ่มเยาวชน (9 เม.ย. 2564)
อ่าน 854 ครั้ง
สศช. จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย (9 เม.ย. 2564)
สภาพัฒน์จัดระดมความคิดเห็นกรอบแผนฯ 13  กลุ่มเฉพาะ ด้านผู้สูงอายุ (8 เม.ย. 2564)
อ่าน 409 ครั้ง
สศช. ร่วมถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  (6 เม.ย. 2564)
อ่าน 240 ครั้ง
สศช. ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2 เม.ย. 2564)
สภาพัฒน์ระดมความคิดเห็นนักวิชาการและสถาบันการศึกษา ต่อกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (2 เม.ย. 2564)
“เวทีทิศทางอนาคตประเทศ” ครั้งแรก ระดมความคิดต่อร่างกรอบแผนฯ 13 (2 เม.ย. 2564)
อ่าน 259 ครั้ง
วุฒิอาสาธนาคารสมองกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เตรียมจัดนิทรรศการในการประชุม 20 ปีธนาคารสมอง และระดมความเห็นต่อกรอบแผนฯ 13 (2 เม.ย. 2564)
อ่าน 157 ครั้ง
ประธานสภาพัฒน์เป็นประธานเปิดเวทีระดมความคิดกรอบแผนฯ 13  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (1 เม.ย. 2564)
อ่าน 149 ครั้ง
สภาพัฒน์ลงพื้นที่ติดตามและถอดบทเรียนศูนย์เชี่ยวชาญการสร้างโอกาสทางสังคมเพื่อความอยู่ดีมีสุข ณ  ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส  (1 เม.ย. 2564)
อ่าน 324 ครั้ง
สภาพัฒน์ จับมือสื่อมวลชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (31 มี.ค. 2564)
สศช. จัดการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA สำหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) (31 มี.ค. 2564)
สภาพัฒน์จัดระดมความคิดเห็นต่อกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) กลุ่มภาคเอกชน (30 มี.ค. 2564)
อ่าน 453 ครั้ง
 สภาพัฒน์จัดระดมความคิดกรอบแผนฯ 13 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (29 มี.ค. 2564)
สภาพัฒน์จัดระดมความคิดกรอบแผนฯ 13 ระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (29 มี.ค. 2564)
สภาพัฒน์จัดระดมความคิดกรอบแผนฯ 13 กลุ่มจังหวัดกลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (29 มี.ค. 2564)
อ่าน 263 ครั้ง
สศช. ร่วมหารือผู้ประสานงาน UN ประจำประเทศไทยเพื่อวางกรอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย (26 มี.ค. 2564)
อ่าน 451 ครั้ง
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์