ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย (4 ก.ค. 2560)
การประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมียนมา (2 ก.ค. 2560)
สภาพัฒน์จัดประชุมประจำปี 2560 "ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย" 3 ก.ค. นี้ (28 มิ.ย. 2560)
สศช. จัดฝึกอบรมเพิ่มสมรรถนะข้าราชการรุ่นใหม่ NESDB Future Team รุ่น 6  (26 มิ.ย. 2560)
ผู้แทนธนาคารโลกหารือ สศช. เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจไทยและทิศทางทางการพัฒนาที่สำคัญๆ  (19 มิ.ย. 2560)
สศช. ต้อนรับคณะ Centennial Asia Advisors ในโอกาสร่วมหารือแนวทางพัฒนาประเทศไทยในอนาคต  (19 มิ.ย. 2560)
AMRO หารือ สศช. ถึงสถานการณ์เศรษฐกิจไทย  (17 มิ.ย. 2560)
สศช. ประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ความเข้าใจแนวคิดการพัฒนารถไฟความเร็วสูงกับการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่และเมือง (16 มิ.ย. 2560)
คณะที่ปรึกษาการลงทุน Moody’s หารือ สศช. เกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย (6 มิ.ย. 2560)
สศช. ระดมความเห็นขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับท้องถิ่น เขตภาคกลาง (5 มิ.ย. 2560)
สศช. จัดหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน และการพัฒนาตัวชี้วัดมิติด้านสังคม (5 มิ.ย. 2560)
สศช. หารือภาคเอกชน สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมกลไกการเงินเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (BIOFIN) (5 มิ.ย. 2560)
สศช. เตรียมความพร้อมการจัดประชุมประจำปี 2560 (2 มิ.ย. 2560)
กพข. เผยผลประเทศไทยมีอันดับดีขึ้นต่อเนื่อง ขึ้นเป็นอันดับที่ 27 จากการสำรวจการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน จาก  IMD (1 มิ.ย. 2560)
คณะผู้บริหาร สศช. ร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (31 พ.ค. 2560)
สศช. ร่วมกับ สกว. และ UNFPA จัดระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) (29 พ.ค. 2560)
สศช. แถลงภาวะสังคมไทยไตรมาสแรก ปี 2560 (26 พ.ค. 2560)
โครงการ “ค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่ง ปีที่ 8”  (25 พ.ค. 2560)
ธนาคารโลก และ สศช. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดำเนินงานด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการประเมินระดับยุทธศาสตร์ (18 พ.ค. 2560)
เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี 2560 และแนวโน้มปี 2560 (15 พ.ค. 2560)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 [54] 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์