ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการดีเด่นของ  สศช. (1 เม.ย. 2559)
สศช. ร่วมศึกษาดูงานความก้าวหน้าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี (1 เม.ย. 2559)
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ  (29 มี.ค. 2559)
ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมสร้างพลังขับเคลื่อนพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (28 มี.ค. 2559)
ผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการกรอ.ส่วนกลางและคณะกรรมการกรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (18 มี.ค. 2559)
เลขาธิการ สศช. นำคณะผู้บริหารถวายพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (14 มี.ค. 2559)
รองเลขาธิการ สศช. ลงพื้นที่มอบนโยบายและติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ (10 มี.ค. 2559)
เลขาธิการ สศช. และผู้แทนสถานทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยหารือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (10 มี.ค. 2559)
สศช. เร่งจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ภายใต้แผนฯ 12 (8 มี.ค. 2559)
สศช. จัดประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 8 และ 10 (8 มี.ค. 2559)
เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์ The Straits Times เกี่ยวกับสถานการณ์และภาวะสังคมไทย (8 มี.ค. 2559)
ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ บรรยายเรื่อง “การพัฒนาพลังงานในอนาคต” ณ สศช. (26 ก.พ. 2559)
ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้บรรยายเรื่อง “การพัฒนาพลังงานในอนาคต”
เลขาธิการ สศช. ต้อนรับนักเรียนทุนรัฐบาลที่มีศักยภาพสูงในโอกาสศึกษาดูงาน สศช. (25 ก.พ. 2559)
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้การต้อนรับนักเรียนผู้รับทุนรัฐบาลที่มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558 (UIS Pre Professional 2) จำนวน 5 คน...
เลขาธิการ สศช. ร่วมบรรยาย "การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี" ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (24 ก.พ. 2559)
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและพลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป ร่วมกันบรรยายเรื่อง “การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”
ประชุมระดมความเห็นเฉพาะกลุ่มต่อร่างยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในแผนฯ 12 (23 ก.พ. 2559)
ศาสตราจารย์ดร.สนิทอักษรแก้ว ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
สศช. จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดทำ Road Map ขับเคลื่อนเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (19 ก.พ. 2559)
นางสาวลดาวัลย์ คำภา รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำ Road Map
ร่างยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค ในแผนฯ 12 (19 ก.พ. 2559)
นายเกริกไกร จีระแพทย์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค
15 กุมภาพันธ์ 2559 ครบรอบการสถาปนา สศช. 66 ปี (15 ก.พ. 2559)
เป็นวันครบรอบการสถาปนา 66 ปี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)
รองเลขาธิการฯ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สศช. ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย (15 ก.พ. 2559)
สศช. ประเมินภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งปี 2558 และแนวโน้มปี 2559 (11 ก.พ. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์