ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
Sands Capital Management หารือ สศช. เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจไทย (5 ก.ย. 2560)
สภาพัฒน์ชี้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเครื่องมือและกรอบการจัดทำแผนทุกระดับ ให้สอดคล้องและบูรณาการ เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  (5 ก.ย. 2560)
สศช. แถลงภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2560 (4 ก.ย. 2560)
สศช. ฝึกอบรมเพิ่มสมรรถนะข้าราชการบรรจุใหม่ NESDB Future Team รุ่นที่ 6 (1 ก.ย. 2560)
ลศช. ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าของจังหวัดสระแก้วในการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (31 ส.ค. 2560)
สศช. จัดระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ภาคเหนือ (28 ส.ค. 2560)
สศช. ร่วมกับ OECD จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on the OECD Thailand Country Programme (28 ส.ค. 2560)
สศช. จัดอบรมระบบพิทักษ์คุณธรรมและประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (28 ส.ค. 2560)
เลขาธิการ สศช. พร้อมคณะผู้บริหาร แถลงข่าวรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี 2560 และแนวโน้มปี 2560 (21 ส.ค. 2560)
ผู้บริหาร สศช. ได้รับแต่งตั้งในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ (20 ส.ค. 2560)
สศช. วางแนวทางพัฒนาโลจิสติกส์ เชื่อมไทยสู่ CLMV และเป็นศูนย์กลาง AEC ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (18 ส.ค. 2560)
สศช. ร่วมประดิษฐ์และมอบดอกไม้จันทน์แก่สำนักงานเขตป้อมปราบฯ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (17 ส.ค. 2560)
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพร และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  (12 ส.ค. 2560)
ผู้บริหาร สศช. บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (3 ส.ค. 2560)
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพร (2 ส.ค. 2560)
สศช. ร่วมจัดกิจกรรมถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี (2 ส.ค. 2560)
สศช. จัดประชุม “รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ออนาคตของประเทศไทย ในระยะ 20 ปี" ภาคเหนือ (25 ก.ค. 2560)
สศช. จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (24 ก.ค. 2560)
สศช.สนับสนุนการศึกษาแนวทางการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (17 ก.ค. 2560)
สศช. ระดมความคิดเห็น “แนวทางการประเมินผลกระทบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศ”  (14 ก.ค. 2560)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [53] 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์