ข่าวสาร/กิจกรรม
สภาพัฒน์จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 สร้างความสนุกสนานแก่เด็กๆ ในชุมชนวัดโสมนัส
วันที่ 15 ม.ค. 2560
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำทีมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ณ ชุมชนวัดโสมนัส โดยมีเด็กๆ ในชุมชนร่วมงานอย่างคับคั่งประมาณ 150 คน

เลขาธิการ สศช. กล่าวในพิธีเปิดงานดังกล่าว สรุปได้ว่า ผมและชาวสภาพัฒน์ ดีใจมาก ที่ได้มีโอกาสมาพบกับน้องๆ ทุกคนในวันนี้ และรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ณ ชุมชนวัดโสมนัส ซึ่งถือว่าเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงของสภาพัฒน์ ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกรม อยู่ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่สำคัญในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  และนับเป็นครั้งแรก ที่เราได้พบกันในงานวันเด็ก ซึ่งสภาพัฒน์ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กๆ ทุกคน ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต เพียงแต่น้องๆ ต้องรู้จักหน้าที่ มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรม เพื่ออนาคตของตนเอง 

ในโอกาสนี้ เลขาธิการ สศช. ได้มอบจักรยานออกกำลังกายและอุปกรณ์กีฬาแก่ นายจิตติศักดิ์  พลางกูร ประธานชุมชนวัดโสมนัส ตามความประสงค์ของเด็กๆ ในชุมชน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง หลังจากนั้น ผู้บริหารและประชาคม สศช. ได้ร่วมกันมอบของขวัญมากมายแก่น้องๆ ทุกคน และของขวัญพิเศษในการร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิ ตอบคำถามชิงรางวัล จับฉลากรางวัลพิเศษ และที่สำคัญคือได้จัดสรรเงินทุนเพื่อการศึกษาทุนละ 1,000 บาท จำนวน 16 ทุน รวมเป็นเงิน 16,000 บาทด้วย ตลอดจนจัดเลี้ยงอาหารและไอศกรีม ซึ่งกิจกรรมต่างๆ สร้างความสนุกสนานและความอบอุ่นแก่เด็กๆ จำนวนประมาณ 150 คน และประชาชนในชุมชนที่ร่วมงานเป็นอย่างมาก

สำหรับผู้บริหารที่ร่วมงานครั้งนี้ อาทิ นางสาวลดาวัลย์  คำภา รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายมนตรี  บุญพาณิชย์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน รักษาราชการแทนรองเลขาธิการฯ นายทีปรัตน์  วัชรางกูร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน นางปิยนุช  วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม รักษาราชการแทนที่ปรึกษาฯ  นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ  ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ นางเสาวณีย์  แสงสุพรรณ  ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนายุทธศาสตร์และระบบบริหาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ นางสาวสุมิตรา  พูลทอง ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ  และนางสาวกัญญารักษ์  ศรีทองรุ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะ 

วิสสุตา  บุญมี  ข่าว
ปราณี  ขวัญเกิด/วรารัตน์  ดุลยพิทักษ์ ภาพ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์