ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดกิจกรรมออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคทุกวันพุธ
วันที่ 30 ธ.ค. 2559
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559  ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการออกกำลังกายของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ให้แข็งแรง สามารถนำความรู้ ความสามารถปฏิบัติภารกิจ เพื่อประโยชน์สุขแก่สังคมสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้  
 
ทั้งนี้ กิจกรรมการออกกำลังกายเป็นนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้ทุกส่วนราชการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธ ช่วงเวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป เพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ โดย สศช. จะจัดกิจกรรมดังกล่าวในทุกๆ วันพุธ  
 
ข่าว : คมสัน วรวิวัฒน์
ภาพ : ปราณี ขวัญเกิด และอมรเทพ ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์