ข่าวสาร/กิจกรรม
ผู้บริหาร สศช. ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันที่ 1 ม.ค. 2560
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560 ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วย นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการ สศช. นายมนตรี  บุญพาณิชย์  และ นายดนุชา พิชยนันท์  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน รักษาราชการแทนรองเลขาธิการ สศช. นำคณะผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 ณ ห้องแดง ศาลาว่าการสำนักพระราชวัง พระบรมมหาราชวัง 
 
ข่าว/ภาพ : รวีวรรณ  เลียดทอง

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์