ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
ที่ปรึกษาฯ สศช. ให้การต้อนรับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (21 เม.ย. 2559)
สศช. เตรียมระดมความคิดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในระดับภาค (11 เม.ย. 2559)
เลขาธิการ สศช. นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันปีใหม่ของไทย (11 เม.ย. 2559)
การประชุมร่วมคณะอนุกรรมการ 3 คณะ ภายใต้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) (8 เม.ย. 2559)
เลขาธิการ สศช. หารือกับผู้แทนศูนย์การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์ (7 เม.ย. 2559)
ดร.เสนาะ  อูนากูล อดีตเลขาธิการ สศช. 2 สมัย รับรางวัลผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2559 (7 เม.ย. 2559)
สศช. ร่วมติดตามความก้าวหน้าโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (7 เม.ย. 2559)
เลขาธิการ สศช. และผู้แทนสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยหารือโครงการดาวเทียมธีออส (5 เม.ย. 2559)
สศช. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝ่ายไทย เตรียมการด้านข้อมูลโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (4 เม.ย. 2559)
สศช. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "วิกฤตการก่อการร้ายในโลกปัจจุบัน" (4 เม.ย. 2559)
ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการดีเด่นของ  สศช. (1 เม.ย. 2559)
สศช. ร่วมศึกษาดูงานความก้าวหน้าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี (1 เม.ย. 2559)
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ  (29 มี.ค. 2559)
ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมสร้างพลังขับเคลื่อนพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (28 มี.ค. 2559)
ผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการกรอ.ส่วนกลางและคณะกรรมการกรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (18 มี.ค. 2559)
เลขาธิการ สศช. นำคณะผู้บริหารถวายพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (14 มี.ค. 2559)
รองเลขาธิการ สศช. ลงพื้นที่มอบนโยบายและติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ (10 มี.ค. 2559)
เลขาธิการ สศช. และผู้แทนสถานทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยหารือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (10 มี.ค. 2559)
สศช. เร่งจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ภายใต้แผนฯ 12 (8 มี.ค. 2559)
สศช. จัดประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 8 และ 10 (8 มี.ค. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 [67] 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์