ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
สภาพัฒน์ ร่วมกับ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงบริการภาครัฐด้านสาธารณสุข เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ (17 ก.ค. 2566)
อ่าน 111 ครั้ง
สศช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติราชการ สศช. ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ จังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี (14 ก.ค. 2566)
อ่าน 178 ครั้ง
ประธาน JETRO Bangkok เข้าพบเลขาธิการ สศช. และรายงานผลการสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทย ประจำครึ่งปีแรก พ.ศ. 2566  (11 ก.ค. 2566)
อ่าน 312 ครั้ง
สภาพัฒน์ฯ ร่วมกับมอ. จัดประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 3 (เวทีที่ 9 - 14)  ภายใต้โครงการการจัดทำ SEA สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี (10 ก.ค. 2566)
อ่าน 181 ครั้ง
การลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานด้าน Circular Design ณ บริษัท เซ็นต์หลุยส์พลาส โมล์ด จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (บริษัท Qualy Design) (7 ก.ค. 2566)
อ่าน 230 ครั้ง
สภาพัฒน์ชี้แนะแนวทางการสร้างสังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม (7 ก.ค. 2566)
อ่าน 141 ครั้ง
สภาพัฒน์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ NESDC Future Team รุ่นที่ 11 ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่  (7 ก.ค. 2566)
อ่าน 351 ครั้ง
สศช. จัด KM เรื่อง "การจัดทำบัญชีประชาชาติ ตามระบบบัญชีประชาชาติ ค.ศ. 2008 (System of National Accounts 2008: SNA 2008)”  (6 ก.ค. 2566)
อ่าน 242 ครั้ง
สภาพัฒน์ลงพื้นที่เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินธุรกิจการให้บริการด้านการเกษตร (6 ก.ค. 2566)
อ่าน 172 ครั้ง
ผู้บริหาร สศช. บันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (30 มิ.ย. 2566)
อ่าน 84 ครั้ง
สภาพัฒน์จัดประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง คู่มือติดตามและประเมินผล การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) (30 มิ.ย. 2566)
อ่าน 111 ครั้ง
การหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการประยุกต์ใช้รูปแบบการแก้ปัญหาเยาวชนว่างงานในยุโรป สู่การขับเคลื่อนการช่วยเหลือเยาวชนกลุ่ม NEETs ในระดับพื้นที่ของไทย ณ สาธารณรัฐอิตาลี (29 มิ.ย. 2566)
อ่าน 264 ครั้ง
คณะนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. เรียนรู้ตามรอยประวัติศาสตร์และสถานที่สำคัญชั้นในเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ (28 มิ.ย. 2566)
อ่าน 116 ครั้ง
การติดตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ ณ จังหวัดพะเยาและเชียงราย (26 มิ.ย. 2566)
อ่าน 15761 ครั้ง
การลงพื้นที่เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินธุรกิจการให้บริการด้านการเกษตร (26 มิ.ย. 2566)
อ่าน 114 ครั้ง
สศช. ร่วมลงนามถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (22 มิ.ย. 2566)
เลขาธิการ สศช. ปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา "Thailand: Take Off" (21 มิ.ย. 2566)
อ่าน 180 ครั้ง
สภาพัฒน์ จัดการประชุมระดมความคิดเห็นการพัฒนาคู่มือ SEA เชิงประยุกต์ เพื่อการวางแผนด้านทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2 (16 มิ.ย. 2566)
อ่าน 93 ครั้ง
สภาพัฒน์จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายจุดประกายการขับเคลื่อน 13 หมุดหมายในท้องถิ่นและตำบล (8 มิ.ย. 2566)
อ่าน 135 ครั้ง
สภาพัฒน์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมระดมความคิดเห็น  ครั้งที่ 2 (เวทีที่ 6-8) ภายใต้โครงการการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี (8 มิ.ย. 2566)
อ่าน 93 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์