ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
การประชุมคณะอนุกรรมการภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2/2565  (31 พ.ค. 2565)
อ่าน 3 ครั้ง
สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2570” (27 พ.ค. 2565)
อ่าน 2 ครั้ง
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แถลงข่าว เรื่อง การดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในรอบปีที่ผ่านมา (27 พ.ค. 2565)
อ่าน 5 ครั้ง
“สภาพัฒน์” เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ ชูประเด็นพัฒนา-แผนแม่บท “ระเบียงเศรษฐกิจ” 4 ภาค หนุนฟื้นเศรษฐกิจไทยระยะยาว ใช้เม็ดเงินลงทุนกว่า 300,000 ล้านบาท คาดการณ์ GDP เติบโตเฉลี่ย 5.8 % (25 พ.ค. 2565)
อ่าน 7 ครั้ง
สภาพัฒน์และสหประชาชาติประจำประเทศไทย เข้าร่วมอภิปรายในการประชุมหารือคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติด้านความคุ้มครองทางสังคม  (24 พ.ค. 2565)
อ่าน 9 ครั้ง
ภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่ง ปี 2565 (23 พ.ค. 2565)
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ผู้บริหาร สศช. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี (23 พ.ค. 2565)
อ่าน 1 ครั้ง
เลขาธิการ สศช. ร่วมเสวนา "ถามมา - ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม"    (19 พ.ค. 2565)
อ่าน 4 ครั้ง
เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี 2565 และแนวโน้มปี 2565 (17 พ.ค. 2565)
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
สศช. ระดมความคิดเห็นหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาภาวะสูญเสียการเรียนรู้ (Learning Loss) (7 พ.ค. 2565)
อ่าน 3 ครั้ง
สศช. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจ ครั้งที่ 2/2565 (6 พ.ค. 2565)
อ่าน 1 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) ครั้งที่ 1/2565 (6 พ.ค. 2565)
อ่าน 47 ครั้ง
สภาพัฒน์ร่วมถวายความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 (4 พ.ค. 2565)
อ่าน 4 ครั้ง
การติดตามและขับเคลื่อน EV ภายใต้ร่างแผนฯ 13 สู่การปฏิบัติ (30 เม.ย. 2565)
อ่าน 4 ครั้ง
สภาพัฒน์จัดอบรมหลักสูตร “การป้องกันและลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานตามระเบียบด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ” (29 เม.ย. 2565)
อ่าน 6 ครั้ง
คณะนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (27 เม.ย. 2565)
อ่าน 7 ครั้ง
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย (ด้านเศรษฐกิจ) เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (25 เม.ย. 2565)
อ่าน 5 ครั้ง
สศช. ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (19 เม.ย. 2565)
อ่าน 7 ครั้ง
สศช. จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 สืบสานประเพณีไทย (11 เม.ย. 2565)
อ่าน 6 ครั้ง
วุฒิอาสาธนาคารสมองร่วมอบรม “การใช้งานแอปพลิเคชันเฟสบุ๊กและยูทูป” ครั้งที่ 2 (5 เม.ย. 2565)
อ่าน 3 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์