ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. และคณะ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (17 ธ.ค. 2565)
อ่าน 13 ครั้ง
การติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ จังหวัดนครศรีธรรมราช (16 ธ.ค. 2565)
อ่าน 14 ครั้ง
การติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ จังหวัดสระแก้ว (16 ธ.ค. 2565)
อ่าน 8 ครั้ง
เลขาธิการ สศช. รับรางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2565 สุดยอดหน่วยงานภาครัฐด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ (14 ธ.ค. 2565)
อ่าน 8 ครั้ง
ภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2565 (14 ธ.ค. 2565)
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
สศช. จัดหลักสูตร STRONG NESDC ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา (10 ธ.ค. 2565)
อ่าน 8 ครั้ง
การติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก  เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ จังหวัดนครปฐม (9 ธ.ค. 2565)
อ่าน 12 ครั้ง
การประชุมระดับรัฐมนตรี แผนงาน GMS ครั้งที่ 25 (The 25th GMS Ministerial Conference) (8 ธ.ค. 2565)
อ่าน 9 ครั้ง
สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองในช่วงแผนฯ 13 ครั้งที่ 2 (7 ธ.ค. 2565)
อ่าน 7 ครั้ง
เลขาธิการ สศช. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (5 ธ.ค. 2565)
อ่าน 5 ครั้ง
ประธาน สศช. รับมอบทุนสนับสนุนโครงการของมูลนิธิสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 จากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต (2 ธ.ค. 2565)
อ่าน 7 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารองค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF Executive Board) เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการสภาพัฒน์ และหารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในประเทศไทย (25 พ.ย. 2565)
อ่าน 8 ครั้ง
เลขาธิการ สศช. ปาฐกถาพิเศษ “เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย 2023” ในงานสัมมนา Wealth Forum ลงทุนอย่างไรให้รวย ปี 3 (24 พ.ย. 2565)
อ่าน 21 ครั้ง
เลขาธิการ สศช. และคณะ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (24 พ.ย. 2565)
สศช. จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 ประเด็น ปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit Oriented Development: TOD) ภายใต้โครงการจัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) (22 พ.ย. 2565)
อ่าน 4 ครั้ง
เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามของปี 2565 และแนวโน้มปี 2565 - 2566 (21 พ.ย. 2565)
ดาวน์โหลด 281 ครั้ง
ประธานสภาพัฒน์และรองประธานสภาที่ปรึกษาของเกาหลี หารือเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนโยบายทางเศรษฐกิจ (14 พ.ย. 2565)
อ่าน 6 ครั้ง
สศช. ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย (14 พ.ย. 2565)
อ่าน 5 ครั้ง
สภาพัฒน์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 เรื่อง บทบาทภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) (11 พ.ย. 2565)
อ่าน 12 ครั้ง
การประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 14 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (The 14th IMT-GT Summit) (11 พ.ย. 2565)
อ่าน 14 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์