ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
คณะนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง  ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (28 มิ.ย. 2565)
อ่าน 296 ครั้ง
การประชุมคณะอนุกรรมการพลังเยาวชนขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3/2565 (27 มิ.ย. 2565)
อ่าน 74 ครั้ง
สศช. ร่วมงานเสวนา Robotics & Automation Symposium 2022 (27 มิ.ย. 2565)
อ่าน 72 ครั้ง
เลขาธิการ สศช. ปาฐกถาพิเศษ “สู่โอกาสใหม่ Stronger Thailand” ในงานสัมมนาสู่โอกาสใหม่ Stronger Thailand (23 มิ.ย. 2565)
อ่าน 66 ครั้ง
วุฒิอาสาธนาคารสมองร่วมอบรมหลักสูตร “การใช้งานแอปพลิเคชันซูม” ครั้งที่ 2 (23 มิ.ย. 2565)
อ่าน 68 ครั้ง
สศช. ติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ (22 มิ.ย. 2565)
อ่าน 101 ครั้ง
สศช. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเตรียมพร้อมขับเคลื่อนแผนฯ 13 สู่การปฏิบัติ หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน   (17 มิ.ย. 2565)
อ่าน 111 ครั้ง
สศช. เข้าศึกษาดูงานสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนเตรียมความพร้อม “โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่แห่งใหม่” (14 มิ.ย. 2565)
อ่าน 100 ครั้ง
การรายงานผลการดำเนินงาน ห้องปฏิบัติการนโยบายประเทศไทย หรือ Thailand Policy Lab ประจำปี พ.ศ. 2564 (9 มิ.ย. 2565)
อ่าน 127 ครั้ง
เปลี่ยนพลังประชาชน ร่วมเป็นพลังปราบทุจริต เน้นเปิดข้อมูลปฏิรูปภาครัฐ ให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (9 มิ.ย. 2565)
อ่าน 62 ครั้ง
การประชุมรายงานผลการปฏิบัติราชการ ของผู้รับทุนเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2565 (9 มิ.ย. 2565)
อ่าน 80 ครั้ง
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (7 มิ.ย. 2565)
อ่าน 89 ครั้ง
สศช. ร่วมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (5 มิ.ย. 2565)
อ่าน 85 ครั้ง
สศช. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (2 มิ.ย. 2565)
อ่าน 49 ครั้ง
การประชุมคณะอนุกรรมการพลังเยาวชนขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2/2565 (2 มิ.ย. 2565)
อ่าน 57 ครั้ง
การประชุมคณะอนุกรรมการภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2/2565  (31 พ.ค. 2565)
อ่าน 57 ครั้ง
สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2570” (27 พ.ค. 2565)
อ่าน 87 ครั้ง
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แถลงข่าว เรื่อง การดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในรอบปีที่ผ่านมา (27 พ.ค. 2565)
อ่าน 165 ครั้ง
“สภาพัฒน์” เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ ชูประเด็นพัฒนา-แผนแม่บท “ระเบียงเศรษฐกิจ” 4 ภาค หนุนฟื้นเศรษฐกิจไทยระยะยาว ใช้เม็ดเงินลงทุนกว่า 300,000 ล้านบาท คาดการณ์ GDP เติบโตเฉลี่ย 5.8 % (25 พ.ค. 2565)
อ่าน 186 ครั้ง
สภาพัฒน์และสหประชาชาติประจำประเทศไทย เข้าร่วมอภิปรายในการประชุมหารือคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติด้านความคุ้มครองทางสังคม  (24 พ.ค. 2565)
อ่าน 136 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์