ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการฯ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดอ่างทองวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง  (9 พ.ย. 2561)
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมเสวนา “สภาพัฒน์โฉมใหม่เป็นอย่างไร” เตรียมพร้อมดำเนินงานภายใต้โครงสร้างใหม่ (9 พ.ย. 2561)
สศช. อบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากร วัดรูปแบบบุคลิกภาพ เพื่อการเป็นผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ (9 พ.ย. 2561)
สศช. จัดประชุมเตรียมจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2  (30 ต.ค. 2561)
ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว  ประธานบอร์ด สศช. คนใหม่ ประชุมนัดแรก (26 ต.ค. 2561)
ผู้บริหาร สศช. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (23 ต.ค. 2561)
สนช. มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... (17 ต.ค. 2561)
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) (16 ต.ค. 2561)
ผู้บริหาร สศช. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (13 ต.ค. 2561)
การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ครั้งที่ 1/2561 (8 ต.ค. 2561)
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒๔ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ณ เมืองมะละกา  รัฐมะละกา ประเทศมาเลเซีย (2 ต.ค. 2561)
ผู้บริหารและประชาคม สศช. เข้าเฝ้าสักการะเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (2 ต.ค. 2561)
สศช. ทำบุญเลี้ยงพระในโอกาสครบรอบ 82 ปี วันถึงแก่อนิจกรรมพระยาสุริยานุวัตร (29 ก.ย. 2561)
รำลึกถึง “พระยาสุริยานุวัตร” รัฐบุรุษ 5 แผ่นดิน นักเศรษฐศาสตร์คนแรกของไทย (28 ก.ย. 2561)
สศช. จัดระดมความคิดเห็น  "(ร่าง) กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและอาหารที่ยั่งยืน ระยะ 20 ปี" (28 ก.ย. 2561)
ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่ประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (27 ก.ย. 2561)
สัมมนาวิชาการสายงานเศรษฐกิจประจำปี 2561 (21 ก.ย. 2561)
สภาพัฒน์จัดประชุมประจำปี 2561 "ยุทธศาสตร์ชาติ อนาคตไทย อนาคตเรา" 27 ก.ย. นี้ เชิญประชาชนชาวไทยมีส่วนร่วมแสดงความเห็นในการจัดทำร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (20 ก.ย. 2561)
สถานทูตญี่ปุ่นหารือผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ และจีน ณ สศช. (18 ก.ย. 2561)
การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) อย่างยั่งยืน (14 ก.ย. 2561)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 [32] 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์