ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
รัฐบาลจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) เร่งขับเคลื่อนประเทศไทย สู่เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (27 ธ.ค. 2562)
"รองนายกฯ สมคิด" ประชุมหารือ "สศช." แนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจปี 63 แนะจัดลำดับโครงการสำคัญ  (27 ธ.ค. 2562)
อ่าน 1133 ครั้ง
สศช. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต” (26 ธ.ค. 2562)
อ่าน 561 ครั้ง
ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) (26 ธ.ค. 2562)
สศช. จัดสัมมนา “การใช้ประโยชน์จากดัชนีความยากจนหลายมิติของไทยฯ”  (26 ธ.ค. 2562)
รองนายกฯ จุรินทร์ มอบนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน (25 ธ.ค. 2562)
"เลขาธิการ สศช." ชี้ ยุทธศาสตร์ชาติคือการเดินทางไกล ย้ำส่วนราชการต้องทำงานบูรณาการ ร่วมคิดวิธีผลักดันแผนแม่บทฯ  (20 ธ.ค. 2562)
“สภาพัฒน์” หารือ “กระทรวงกิจการเศรษฐกิจมาเลเซีย” คืบหน้าพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย (13 ธ.ค. 2562)
สภาพัฒน์ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค (13 ธ.ค. 2562)
สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาร่างข้อเสนอโครงการของส่วนราชการภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (11 ธ.ค. 2562)
ผลการประชุมร่วม คกก.บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) คกก.นโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ครั้งที่ 2/2562 (11 ธ.ค. 2562)
สศช. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2562 (5 ธ.ค. 2562)
อ่าน 1479 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ครั้งที่ 1/2562 และ การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต (2 ธ.ค. 2562)
สภาพัฒน์ประชุมหารือแนวทางในการปรับปรุงตัวชี้วัดเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (28 พ.ย. 2562)
สศช. ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปี 2563 (26 พ.ย. 2562)
สศช. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานวางแผนของ สปป.ลาว เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทั้ง 2 ประเทศ (26 พ.ย. 2562)
รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2562 และรายงานพิเศษเรื่อง “ความก้าวหน้าการพัฒนาคนของประเทศไทย” (25 พ.ย. 2562)
เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามของปี 2562 และแนวโน้มปี 2562 - 2563 (18 พ.ย. 2562)
รองเลขาธิการฯ มอบนโยบายการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคใต้ ในปีงบประมาณ 2563 (18 พ.ย. 2562)
สภาพัฒน์ แจงที่มาของรายงานความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 2019 (Regional risks for doing business report 2019) (15 พ.ย. 2562)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์