ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ณ จังหวัดลำพูน (22 ธ.ค. 2564)
อ่าน 9 ครั้ง
เครือข่ายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลร่วมระดมความคิดเห็น ร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13  (21 ธ.ค. 2564)
อ่าน 108 ครั้ง
สศช. ร่วมหารือเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในเรื่องการเตรียมพร้อมรองรับการพัฒนาเส้นทางรถไฟ ไทย - ลาว - จีน  (21 ธ.ค. 2564)
อ่าน 0 ครั้ง
สื่อมวลชนให้ความสำคัญแนวทางการพัฒนาประเทศร่วมเสนอความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13  (20 ธ.ค. 2564)
อ่าน 13 ครั้ง
อดีตผู้บริหารสภาพัฒน์ระดมความเห็นต่อร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13   (17 ธ.ค. 2564)
อ่าน 12 ครั้ง
สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (16 ธ.ค. 2564)
อ่าน 20 ครั้ง
สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 กลุ่มหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ (16 ธ.ค. 2564)
อ่าน 24 ครั้ง
สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ณ จังหวัดเชียงราย (15 ธ.ค. 2564)
อ่าน 5 ครั้ง
สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ภาคเหนือตอนบน 2 ณ จังหวัดน่าน (15 ธ.ค. 2564)
อ่าน 6 ครั้ง
สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (15 ธ.ค. 2564)
อ่าน 12 ครั้ง
สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และตอนบน (15 ธ.ค. 2564)
อ่าน 16 ครั้ง
สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 กลุ่มนักวิชาการและสถาบันการศึกษา (14 ธ.ค. 2564)
อ่าน 15 ครั้ง
สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ณ จังหวัดพะเยา (14 ธ.ค. 2564)
อ่าน 8 ครั้ง
สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (13 ธ.ค. 2564)
อ่าน 16 ครั้ง
สภาพัฒน์เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ณ จังหวัดสุโขทัย (9 ธ.ค. 2564)
อ่าน 9 ครั้ง
สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (9 ธ.ค. 2564)
อ่าน 9 ครั้ง
สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ณ จังหวัดพิษณุโลก (9 ธ.ค. 2564)
อ่าน 12 ครั้ง
สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ (9 ธ.ค. 2564)
อ่าน 10 ครั้ง
สภาพัฒน์เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ (8 ธ.ค. 2564)
อ่าน 6 ครั้ง
สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 กลุ่มผู้สูงอายุ (8 ธ.ค. 2564)
อ่าน 20 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์